88 / GASİYE - 23

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ

Orjinal

İllâ men tevellâ ve kefer(kefere).

1. illâ : ancak, sadece
2. men : kimse, kişi
3. tevellâ : döndü
4. ve kefere : ve inkâr etti

Çeviri : Transliteral

Ancak kabûl etmeyen ve kâfir olana gelince.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Artık kim haktan yüz çevirip inkâra saparsa,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ancak yüz çevirir inkâr ederse,


Çeviri : Adem Uğur

Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr - reddederse),


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ancak Kur’ân’a sırtını dönen, güç ve iktidarını kullanarak halkı Kur’ân aleyhinde yönlendiren, küfürde direnen, Kur’ân’ı inkâr edene karşı güç kullanabilir, cezalandırabilirsin.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse,


Çeviri : Ahmet Varol

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak (öğüdden sonra) yüz çeviren ve (Allah’ı) inkâr eden (var ya),


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(23-24) Ama kim yuz cevirir, inkar ederse, Allah onu en buyuk azaba ugratir.


Çeviri : Bekir Sadak

Ancak kim (Hak'tan) yüzçevirip inkâra saparsa,


Çeviri : Celal Yıldırım

(23-24) Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse (bil ki) Allah, onu en büyük azap ile cezalandırır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(23-24) Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(23-24) Ama kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(21-26) O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkâr edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Fakat kim yüz çevirir ve inkar ederse,


Çeviri : Edip Yüksel

Ancak tersine giden ve küfr eden başka


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak tersine giden ve inkar eden başka.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ancak kim yüz çevirir ve küfrederse,


Çeviri : Gültekin Onan

Lâkin kim (îmandan) yüz çevirir, (Kur'ânı) inkâr ederse,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(23-24) Ancak kim yüz çevirip inkâr ederse, o takdirde Allah, onu en büyük azâb ile cezâlandırır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ancak kim yüz çevirir ve küfrederse;


Çeviri : İbni Kesir

Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa.


Çeviri : Kadri Çelik

Ancak, kim hakikati inkara şartlanmış olarak yüz çevirip uzaklaşırsa,


Çeviri : Muhammed Esed

Ancak o kimse ki yüz çevirir ve küfre düşmüş olur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,


Çeviri : Ömer Öngüt

Ancak, kim yüz çevirir ve nankör/kafir olursa.


Çeviri : Şaban Piriş

Lâkin kim ki imana sırtını döner ve inkâr eder,


Çeviri : Suat Yıldırım

Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,


Çeviri : Süleyman Ateş

Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,


Çeviri : Ümit Şimşek

Tersine giden, nankörlük eden başka.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk