22 / HAC - 24

وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ

Orjinal

Ve hudû ilet tayyibî minel kavli ve hudû ilâ sırâtıl hamîd(hamîdi).

1. ve hudû : ve hidayet edildiler (yöneltildiler, ulaştırıldılar)
2. ilâ et tayyibî : temize, iyiye, güzele
3. min el kavli : sözlerden, sözler
4. ilâ sırât el hamîdi : hamid olan yola

Çeviri : Transliteral

Ve onlar, sözün en temizini söylemeye irşâd edilmişlerdir ve onlar hamde lâyık Tanrının yoluna irşâd edilmişlerdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü bu cennetleri kazananlar, sözün en iyisine, en tutarlısına yönelmek arzusunu gösterdiler de böylece övgüye değer Rablerinin yolunu bulmuş oldular.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Ve onlar hem düşüncenin sağlıklı olanına yönlendirilmişlerdir; hem de Hamiyd'in (verilenleri değerlendirmenin) yoluna hidâyet olunmuşlardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlara, sözün güzeline, Kelime-i Şehâdet’e, Allah kelâmına, Kur’ân’a giden yol aydınlatılmıştır. Onlara, övgüye ve şükre lâyık olan Allah’ın yolu, birlikte nezaket içinde yaşama kurallarına, sevgiye dayalı kardeşliğe, hasedi, hilesi, dalaveresi, nefreti, düşmanlığı olmayan örnek hayat tarzına götüren Allah yolu, İslâm’ın yolu aydınlatılmıştır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar sözün güzeline yöneltilmişlerdir. Çok övülen (Allah')ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar, sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.


Çeviri : Ali Bulaç

O iman edenler, sözün en güzeline (tevhid kelimesine) hidayet edilmişler ve hak yoluna (islâm dinine) iletilmişlerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar, sözün en doğrusuna/temizine, bütün övgülere lâyık Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu kimseler, sozun guzelini isitecek duruma ulastirilmislar, ovulmege layik olan Allah'in yoluna eristirilmislerdir.


Çeviri : Bekir Sadak

Bunlar sözün güzeline, nezihine eriştirilmişlerdir; her an her türlü güzel övgüye lâyık (olan Allah)ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar (iman edenler dünyada) sözün en güzeline (tevhid kelimesine) eriştirilmişler ve onlar, her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna (İslam dinine) iletilmişlerdir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu kimseler, sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, övülmeğe layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar sözün güzeline iletilmişlerdir, onlar En Çok Övülen’in yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem sözün hoşuna hidayet edilmişlerdir, hem hamîdin yoluna hidayet edilmişlerdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Her sözün hoşuna eriştirilmişler, hem de çok hamdedilen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar güzel söze yöneltilmişler ve övgüye lâyık yola iletilmişlerdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar sözün en güzeline irşâd edilmişler, kendisine çok hamdedilen (Allah) ın doğru yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlar) sözün güzel olanına (kelime-i tevhîde) hidâyet edilmişlerdir; hamd edilmeye yegâne lâyık olan (Allah’)ın yoluna hidâyet edilmişlerdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar sözün en güzeline alıştırılmışlar ve övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : İbni Kesir

(Onlar), sözün güzeline (Allahû Tealâ’ya ulaşmayı dilemeye) yöneltildiler ve Sıratı Hamîd’e (İslâm’ın 7 safhasından birincisinin yoluna) hidayet olundular (ulaştırıldılar).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar, sözün en güzeline hidayet edilmişlerdir ve övülen Allah'ın yoluna hidayete erdirilmişlerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü böyleleri sözün en iyisine, en tutarlısına yönelmek (arzusunu göster)diler ve böylece O bütün övgülere layık olan'a götüren yola yöneltildiler.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve onlar sözden en temiz olana hidâyet olunmuşlardır ve hem de ziyâde hem de müstahik olan (Allah Teâlâ'nın) yoluna erdirilmiştirler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar sözün en güzeline hidayet edilmişler, kendisine çok hamdedilen Allah'ın doğru yoluna eriştirilmişlerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sözün en güzeline yöneldiler .. Hamd’e layık olanın yoluna yöneldiler ..


Çeviri : Şaban Piriş

Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasib edilmiş, bütün güzel övgülere lâyık olan Allah’ın yoluna hidâyet edilmişlerdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sözün güzeline ve çok övülen(Allâh)ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar, sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir; onlar, her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sözün güzeline ve tatlısına ulaştırılmışlardır; Hamîd olan Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk