22 / HAC - 3

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ

Orjinal

Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve yettebiu kulle şeytânin merîd(merîdin).

1. ve min en nâsi : ve insanlardan bir kısmı
2. men : kimse, kişi
3. yucâdilu : mücadele edecek
4. fîllâhi (fî allâhi) : Allah hakkında
5. bi gayri : olmaksızın
6. ilmin : bir bilgi, bir ilim
7. ve yettebiu : ve tâbî olur
8. kulle : bütünüyle,hepsi, tamamen
9. şeytânin : şeytan
10. merîdin : çok azgın

Çeviri : Transliteral

İnsanlardan öylesi de var ki bilgisi olmadığı halde Allah hakkında münâkaşaya girişir ve her azgın Şeytanın peşine düşer.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hal böyleyken yine de, nice insan herhangi bir bilgiye sahip olmaksızın, Allah hakkında tartışmakta ve bu yolda baş kaldıran her türlü şeytan ve yandaşlarının peşine takılmaktadır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İnsanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.


Çeviri : Adem Uğur

İnsanlardan kimi de Allâh (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmadan tartışır; her azgın şeytana (saptırıcı fikir sahibine) tâbi olur.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah hakkında, hiçbir bilgileri, ilmî delilleri olmadığı halde, tartışan insanlar var. Bunlar, mütemadiyen bozgunculuk ve kötülük yapan şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin peşine takılıyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

İnsanlardan kimi de Allah hakkında bilgisizce tartışır ve her azgın şeytana uyar.


Çeviri : Ahmet Varol

İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın, kaypak şeytanının peşine düşer.


Çeviri : Ali Bulaç

İnsanlardan kimi de vardır, Allah’ın dini hakkında bir bilgisi olmadığı halde, mücadele eder de, her inatçı şeytana tâbi olur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah hakkında bilgisizce tartışırlar ve her inatçı şeytana uyarlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah hakkinda bilmeden tasiyan ve her azili seytana uyan insanlar vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

İnsanlardan öylesi de var ki,bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışıp durur ve hayırdan sıyrılmış, fesada hazır her azılı şeytana uyar.


Çeviri : Celal Yıldırım

İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı hâlde, Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın (ve benzeri güçlerin) peşine takılır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı hâlde, Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah hakkında bilmeden taşıyan ve her azılı şeytana uyan insanlar vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İnsanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnsanlardan öyleleri var ki ALLAH hakkında bilgisizce tartışır ve her azılı sapkına uyar.


Çeviri : Edip Yüksel

Nâstan kimi de vardır, Allah hakkında bigayri ılim mücadele eder de her kaypak Şeytanın ardına düşer


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kimi insanlar doğru bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışırlar ve her şarlatan şeytana uyarlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İnsanlardan kimi, Tanrı hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer.


Çeviri : Gültekin Onan

İnsanlardan kimi Allah (ın dîni) hakkında bir bilgisi olmaksızın münâkaşa eder durur ve (bu hususda) her azgın şeytanın ardına düşer.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İnsanlardan bazısı, Allah hakkında bilgisizce mücâdele eder ve her inadcı şeytana uyar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İnsanlardan kimi; Allah hakkında bilmeden tartışır ve azgın şeytanın ardına düşer.


Çeviri : İbni Kesir

Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki; ilmi olmaksızın, Allah hakkında mücâdele eder ve bütün azgın şeytanlara tâbî olur(lar).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İnsanların kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve hiçbir faydası olmayan her şeytanın peşine düşer.


Çeviri : Kadri Çelik

Hal böyleyken, yine de, nice insan, herhangi bir bilgiye sahip olmaksızın Allah hakkında tartışmakta ve (bu yolda,) baş kaldıran her türlü şeytani gücün peşine takılmaktadır;


Çeviri : Muhammed Esed

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında bilmeksizin mücadelede bulunur ve herbir inatçı şeytana uyar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İnsanlardan kimi de var ki Allah hakkında, bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azgın şeytanın ardına düşer.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bazı insanlar bir ilme dayanmadan, Allah hakkında tartışıp durur ve her azgın şeytana tabi olurlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır.


Çeviri : Suat Yıldırım

İnsanlardan kimi, Allâh hakkında bilmeden tartışır ve her kaba (şarlatan) şeytâna uyar.


Çeviri : Süleyman Ateş

İnsanların kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Fakat insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir şey bilmeden Allah hakkında tartışmaya girer ve nerede bir inatçı şeytan bulsa peşine takılır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her inatçı kaypak şeytanın ardı sıra gider.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk