69 / HAKKA - 4

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ

Orjinal

Kezzebet semûdu ve âdun bil kâriah(kâriati).

1. kezzebet : yalanladı
2. semûdu : Semud kavmi
3. ve âdun : ve Adn (kavmi)
4. bi el kâriati : Karia'yı (korkunç olayı)

Çeviri : Transliteral

Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Semud ve Ad kavimleri patlak verecek kıyameti yalan saydılar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.


Çeviri : Adem Uğur

Semud ve Ad, o Karia'yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Semûd ve Âd, gülle gibi başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketi, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların ve gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketi, Kıyamet’i yalanladılar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar.


Çeviri : Ahmet Varol

Semud ve Ad (toplumları), kâria'yı yalan saydılar.


Çeviri : Ali Bulaç

(Salih’in kavmi) Semûd ve (Hûd’un kavmi) Âd, o kıyamete inanmadı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Semûd ve ‘Âd kavimleri kıyameti yalanladı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gercegi yalanladilar.


Çeviri : Bekir Sadak

Semûd ve Âd (kavimleri), inecek o müthiş felâketi yalan saydılar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Semûd ve Âd (kavimleri), yüreklerini hoplatacak olan o büyük felaketi yalanladılar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gerçeği yalanladılar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.


Çeviri : Edip Yüksel

İnanmadı Semud-ü Âd o kariaya.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Semud ve Ad (toplumları), karia'yı yalan saydılar.


Çeviri : Gültekin Onan

Semuud ile Aad (kavmleri ta yüreklerinde) patlayacak olan o kıyameti tekzîb etdi (ler).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar.


Çeviri : İbni Kesir

Karia’yı (korkunç olayı) Semud ve Ad (kavmi) yalanladılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Semud ve Ad, hırpalayıcı olanı (kıyameti) yalan saydılar.


Çeviri : Kadri Çelik

Semud ve 'Ad (kabileleri), o ani felaket (haberlerin)i yalanladılar!


Çeviri : Muhammed Esed

Semûd ve Âd kavimleri. O korkunç vak'ayı (yani Kıyameti) yalan saymıştı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Semud ve Âd kavimleri Kâria'yı (başlarına çarpacak olan felâketi) yalanlamışlardı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte Semûd ve Âd milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Semûd ve 'Âd (kavimleri), başa çarpan olayı yalanladılar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Semûd ve Ad (toplumları), 'mutlaka patlak verecek kıyamet'i yalan saydılar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Semud ve Âd kavimleri de o çarpacak felâketi yalanlamıştı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk