69 / HAKKA - 47

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

Orjinal

Fe mâ minkum min ehadin anhu hâcizîn(hâcizîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. : olmadı
3. minkum : sizden
4. min ehadin : bir kimse
5. an-hu : ondan
6. hâcizîne : engel olanlar, engelleyiciler, men ediciler

Çeviri : Transliteral

Artık buna mâni olamazdı sizden hiçbir kimsecik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O zaman sizden hiç kimse O'nu bizden kurtaramaz, azabı O'nun üzerinden savuşturamazdı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.


Çeviri : Adem Uğur

Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız.


Çeviri : Ahmed Hulusi

O vakit, sizden hiç biriniz buna engel de olamazdınız, onu savunamazdınız da.


Çeviri : Ahmet Tekin

O zaman sizden hiçbir kimse buna engel olamazdı.


Çeviri : Ahmet Varol

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.


Çeviri : Ali Bulaç

O vakit, sizden hiç biriniz O’na siper de olamazdınız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(44-47) Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hicbiriniz de onu koruyamazdiniz.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizden hiç biriniz de O'ndan (gelecek olan azabı), arayerde engeller olup savamazdı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(46-47) Sonra onun can damarını keserdik (onu yaşatmazdık). Sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.


Çeviri : Edip Yüksel

O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.


Çeviri : Gültekin Onan

O vakit sizden hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O takdirde (de) sizden hiçbir kimse ondan (bunu) men' ediciler değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O zaman sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız.


Çeviri : İbni Kesir

Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz (buna mani olamaz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.


Çeviri : Kadri Çelik

ve hiç biriniz o'nu koruyamazdı!


Çeviri : Muhammed Esed

(47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sizden hiç kimse onu koruyamazdı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.


Çeviri : Şaban Piriş

Sizden kimse de buna mani olamazdı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sizden hiç kimse buna engel olamazdı.


Çeviri : Süleyman Ateş

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hiçbiriniz de bunu önleyemezdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk