69 / HAKKA - 48

وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Orjinal

Ve innehu le tezkiretun lil muttekîn(muttekîne).

1. ve inne-hu : ve muhakkak ki o
2. le tezkiretun : gerçekten öğüttür
3. li el muttekîne : takva sahipleri için

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Kur'ân, çekinenlere öğüttür.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki O (Kur'ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kur’ân, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.


Çeviri : Ahmet Varol

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(48-49) Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu Kuran Allah'a karsi gelmekten sakinanlara bir oguttur.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve şüphesiz ki bu söz (Kur'ân), muttakîler (Allah'tan saygı ile korkup yalandan ve kötü düşünce ve davranışlardan sakınanlar) için bir öğüttür.


Çeviri : Celal Yıldırım

Muhakkak ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Çünkü o (Kuran, Tanrı'dan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve şübhesiz ki o (Kur’ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır.


Çeviri : Muhammed Esed

(47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu o (Kur'an) takvâ sahipleri için bir öğüttür.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.


Çeviri : Şaban Piriş

Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır.


Çeviri : Suat Yıldırım

O (Kur'ân), korunanlar için bir öğüttür.


Çeviri : Süleyman Ateş

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk