59 / HAŞR - 1

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Orjinal

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

1. sebbeha : tesbih etti
2. li allâhi : Allah'a ait, Allah için
3. mâ fî : var olan şey
4. es semâvâti : semalar, gökler
5. ve mâ fî : ve ne varsa, var olan şey(ler), olanlar
6. el ardi : arz, yeryüzü, yer
7. ve huve : ve o
8. el azîzu : azîz, üstün
9. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi

Çeviri : Transliteral

Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde ve yerde olan herşey, Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. O her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapandır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allâh'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluklarını yerine getirmeleri) içindir! O Aziyz'dir, Hakiym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı, Allah’ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak, Allah’ı tesbih ve zikrederler. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Bütün göklerde olanlar, bütün yerde olanlar hep Allah’ı tesbîh etmekte... O, Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı anmaktadır. O, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir.[620]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Goklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'i tesbih ederler. O gucludur, Hakim'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa herşey Allah'ı tesbîh ve tenzîh eder. O, çok üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. O, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve yerdeki, hem de azîz hakîm o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Gültekin Onan

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, mutlak gaalibdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih eder. Ve O; Aziz' dir, Hakim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Kadri Çelik

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız şanını yüceltir; çünkü yalnız O'dur izzet ve hikmet sahibi.


Çeviri : Muhammed Esed

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihde bulunmaktadır. Ve o, bihakkın galiptır, sahib-i hikmettir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etti. Ki O daima galip ve hakimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Göklerde ne var yerde ne varsa Allah’ı tesbih ve tenzih eder. O, azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde bulunan herşey Allâh'ı tesbih etmiş (O'nun şânının eksikliklerden uzak, zâtının yüce olduğunu anmışlar)dır. O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk