59 / HAŞR - 17

فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ

Orjinal

Fe kâne âkıbetehumâ ennehumâ fîn nâri hâlideyni fîhâ, ve zâlike cezâûz zâlimîn(zâlimîne).

1. fe kâne : böylece oldu
2. âkibete-humâ : onların akıbetleri
3. enne-humâ : iki kişinin ... olduğu
4. fî en nâri : ateşin içinde, ateşte
5. hâlideyni : (ikisi) devamlı kalacak olanlar
6. fî-hâ : orada
7. ve zâlike : ve işte bu, bu
8. cezâû : ceza
9. ez zâlimîne : zalimler

Çeviri : Transliteral

Derken ikisinin de sonları şu olur: Şüphe yok ki ikisi de, ebedî kalmak üzere ateşe girerler ve budur zulmedenlerin cezâsı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nihayet şeytanın da, aldattığı kişinin de, münafıkların ve Yahudilerin sonu da mutlaka içinde devamlı kalacakları cehennem ateşidir. İşte bu da, yaratılış gayesi dışında yaşayanların cezasıdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Adem Uğur

Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sonsuz yaşamak üzere ateş oldu! İşte bu zâlimlerin cezasıdır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nihayet aldatan şeytanla aldanan insanın sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, inkârda, isyanda ısrar eden, baskı, zulüm ve işkenceyle temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimlerin cezasıdır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonuçta her ikisinin de sonları, sonsuza kadar ateşin içinde kalmaları oldu. İşte zalimlerin cezaları budur.


Çeviri : Ahmet Varol

Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur.


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra ikisinin (şeytan ile o adamın) akıbeti, ebedî olarak cehennemin içinde kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Böylece her ikisinin de âkıbeti, süreli olarak kalacakları ateş olur. İşte bu, zâlimlerin cezasıdır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ikisinin sonucu da, icinde temelli kalacaklari ates olacaktir. Zalimlerin cezasi budur. *


Çeviri : Bekir Sadak

İkisinin de sonu, mutlaka içinde devamlı kalacakları Cehennem ateşidir. İşte bu, zâlimlerin cezasıdır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın da) sonu, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın da) akıbeti, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Diyanet İşleri

İkisinin sonucu da, içinde temelli kalacakları ateş olacaktır. Zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Her ikisi de ebedi kalacakları ateşte son buldular. Zalimlerin cezası işte böyledir.


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra ikisinin de âkıbeti ebediyyen ateşte kalmaları oldu ve işte zalimlerin cezası budur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra ikisinin de sonu, sonsuza dek ateşte kalmaları oldu. İşte zalimlerin cezası budur,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nihayet ikisinin sonu, ebedi olarak ateşte oldu. Zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedi kalacakları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur.


Çeviri : Gültekin Onan

Nihayet ikisinin de aakıbeti hakıykaten ateşin içinde ebedî kalıcı (insanlar) olmalarıdır. İşte bu, o zaalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Böylece ikisinin de âkıbeti, gerçekten kendilerinin, onun içinde ebedî kalıcı kimseler olarak ateşte olmalarıdır. İşte zâlimlerin cezâsı budur!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Nihayet ikisinin de akıbeti; içinde ebediyyen kalacakları ateştir. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece ikisinin (münafıkların ve şeytanın) akıbeti orada, ateşin içinde ebediyyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Nihayet ikisinin de sonu, içinde temelli kalıcılar oldukları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Kadri Çelik

Böylece, sonunda ikisi de, (hem hakikati inkar edenler, hem de ikiyüzlüler,) kendilerini yerleşip kalacakları bir ateşte bulacaklar, çünkü zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık onların akibetleri, muhakkak ki ateşte, onun içinde ebedî kalıcılar olmaktan ibaret oldu ve işte bu da zalimlerin cezasıdır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İkisinin de âkibeti cehennemdir. Her ikisi de içinde ebedi kalacaklardır. İşte zâlimlerin cezası budur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Böylece her ikisinin de sonu, içinde ebedi kalacakları ateştir. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Şaban Piriş

Neticede ikisinin âkıbeti de, ebedî kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Nihâyet ikisinin de sonu, ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zâlimlerin cezâsı budur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de ebedi olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İkisinin de sonu, ebediyen kalmak üzere ateştir. Zalimlerin cezası işte budur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sürekli kalacakları ateşe girmek oldu. Zalimlerin cezası işte budur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk