15 / HİCR - 23

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْىِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ

Orjinal

Ve innâ le nahnu nuhyî ve numîtu ve nahnul vârisûn(vârisûne).

1. ve innâ : ve muhakkak ki biz
2. le nahnu : mutlaka biz, sadece (kesinlikle) biz
3. nuhyî : hayat veririz, yaşatırız
4. ve numîtu : ve öldürürüz
5. ve nahnu : ve biz
6. el vârisûne : varisler

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz ve biziz her şeye vâris olan.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. Gerçekten her fani ölümlü kişinin mülküne de biz varis oluruz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de! Biz vârisleriz (siz Fânisiniz biz Bakıy'ız)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz, sadece biz hayat veririz, yaşatırız, eceller gelince biz ölümü gerçekleştiririz. Bâki olan vâris biziz, biz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçekten biz, (evet) elbette biz diriltir ve öldürürüz. (Onların) varisleri de biziz.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.


Çeviri : Ali Bulaç

Elbette ve elbette biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin variseri de biziz (onlar hep helâk olacak, biz ise ebedîyyen bakîyiz. ).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin vârisi biz kalırız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu dirilten ve olduren Biziz; hepsinin gerisinde de Biz kaliriz.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki biz, diriltir ve öldürürüz ve vâris olanlar da biziz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. (Fani olan her şey göçüp gittikten sonra) her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu dirilten ve öldüren Biziz; hepsinin gerisinde de Biz kalırız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz.


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Dirilten de öldüren de yalnız biziz ve her şey sonunda bize kalır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.


Çeviri : Gültekin Onan

Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz, hem öldürürüz. Biz (Hepsinin) vârisleriyizdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki biz ise, elbette hem hayat veririz, hem öldürürüz; (mahlûkatın) hepsine vâris olanlar da biziz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki; Biz, sadece Biz hayat veririz. Ve Biz öldürürüz. Ve varis olanlar da Biziz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz, evet gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve (her şeye) varis olanlar da biziz.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de Biziz; ve geçici olan göçüp gittikten sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine Biziz!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve muhakkak ki Biz, evet Biz elbette diriltir ve öldürürüz. Varisler olanlar da Bizleriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu biz hem diriltir hem de öldürürüz. Ve ancak biziz hepsine vâris olanlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz.


Çeviri : Şaban Piriş

Muhakkak ki hayatı veren de Biz’iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine vâris olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biz’iz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biziz, elbette biz ki, yaşatır, öldürürüz; gerçek vâris olan da biziz (her fâninin mülkü bize geçer. Ölmeyen, dâimâ kalan yalnız biziz).


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz can verir, Biz öldürürüz. Baki kalan gerçek mülk sahibi de Biziz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biziz, elbette biziz o hayat vermekte olan, o öldürmekte olan. Ve biziz sonunda mirasçı kalan.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk