15 / HİCR - 25

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Orjinal

Ve inne rabbeke huve yahşuruhum, innehu hakîmun alîm(alîmun).

1. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
2. rabbe-ke : senin Rabbin
3. huve : o
4. yahşuru-hum : onları toplar
5. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
6. hakîmun : hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
7. alîmun : en iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Rabbin, hepsini de haşreder; şüphe yok ki o, hüküm ve hikmet sâhibidir ve her şeyi bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve yine şüphe yok ki, Rabbin hesap gününde onların hepsini bir araya toplayacaktır ve gerçekten herşeyin aslını bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan da O'dur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; onları haşreder! Muhakkak ki O, Hakiym'dir, Aliym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Senin Rabbin, işte O, onları mahşerde toplayıp hesaba çekecektir. O hikmet sahibi ve hükümrandır. Her şeyi bilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz onları toplayacak olan da senin Rabbindir. O hakimdir, alimdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak Rabbin odur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. Gerçekten O, Hakîm’dir; Alîm’dir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz, Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O, işini yerli yerince yapan, her şeyi bilendir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu Rabbin onlari diriltip bir araya getirecektir. suphesiz O Hakim'dir, herseyi bilen'dir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, Rabbin onları diriltip biraraya getirecek. Çünkü O, mutlak hikmet sahibidir, yegâne bilendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hiç kuşkusuz senin Rabbin, (ancak) O, onları (diriltip) mahşerde bir araya getirecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O Hakim'dir, Herşeyi Bilen'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onları, senin Efendin toplayacak. O Bilgedir, Bilendir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve hakıkat rabbın o, onları hep haşredecek, hakıkat o, hakîmdir, alîmdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hiç kuşkusuz Rabbin tüm insanları biraraya toplayacaktır. O her işi yerinde yapar ve her şeyi bilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve şüphesiz senin rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki Rabb'in, (evet) O, onları (kabirlerinden kaldırıb) toplayacakdır. Hakıykat O, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir, (her şey'i de) hakkıyle bilendir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki onları (mahşerde) ancak Rabbin toplayacaktır. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (herşeyi bilen)dir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphe yok ki Rabbın, onları toplayacaktır. Gerçekten O, Hakim'dir, Alim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm'dir, Alîm'dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve şüphesiz senin Rabbin, evet O, onları diriltip bir araya getirecektir. Gerçekten O, hikmet sahibi olandır, bilendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve kuşkusuz, (Hesap Günü'nde) onların hepsini bir arada toplayacak olan senin Rabbindir; gerçekten de her şeyin aslını bilen, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen O'dur.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok. Senin Rabbindir ki, O onları haşredecektir. Muhakkak ki, O hakîmdir, alîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Senin Rabbin, elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O hakîmdir, alîmdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Gerçekten onları toplayacak olan, Rabbindir. O hükümdardır, bilendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbin onların hepsini huzurunda toplayacaktır. O herşeyi hikmetle yapar, herşeyi hakkıyla bilir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, Rabbindir, evet O'dur onları haşredecek olan. Hakîmdir O, Alîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk