15 / HİCR - 49

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

Nebbî’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm(rahîmu).

1. nebbî : haber ver
2. ibâdî : benim kullarım
3. ennî : muhakkak ki ben
4. ene : ben
5. el gafûru : gafurdur, mağfiret edendir
6. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kullarıma haber ver ki: “Gerçekten ben, evet ben çok bağışlayan ve çok acıyanım.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.


Çeviri : Adem Uğur

Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.


Çeviri : Ahmet Varol

Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.


Çeviri : Bekir Sadak

(49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.


Çeviri : Diyanet İşleri

(49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.


Çeviri : Edip Yüksel

Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.


Çeviri : Gültekin Onan

(Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.


Çeviri : İbni Kesir

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.


Çeviri : Kadri Çelik

Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;


Çeviri : Muhammed Esed

(49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.


Çeviri : Şaban Piriş

(49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!


Çeviri : Suat Yıldırım

(Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.


Çeviri : Süleyman Ateş

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.


Çeviri : Ümit Şimşek

Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk