15 / HİCR - 50

وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

Orjinal

Ve enne azâbî huvel azâbul elîm(elîmu).

1. ve enne : ve olduğunu
2. azâbî : azabım
3. huve : o
4. el azâbu el elîmu : elîm (acı) azap

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki azâbım da pek elemli bir azaptır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

En can yakıcı azap da benim azabımdır.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki azabım (Ben'den ayrı düşmenin yaşatacağı azap), en acı azap odur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Azâbım, işte o, çok can yakıcı, inletici, çok müthiştir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz azabım da pek acıklı azaptır.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bununla beraber, azabım da çok acıklı bir azabdır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.


Çeviri : Bekir Sadak

(49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.


Çeviri : Diyanet İşleri

(49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve azabım da çok acı bir azaptır.


Çeviri : Edip Yüksel

Bununla beraber azâbım da azâbı elîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat azabım da son derece acıklı bir azaptır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.


Çeviri : Gültekin Onan

«(Bununla beraber) benim azabım da elbette en acıklı azabın ta kendisidir o».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bununla berâber şübhesiz ki azâbım, o (pek) elemli azabdır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve muhakkak ki azabım da elem verici bir azabtır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki; Benim azabım; o, elîm (çok acı) bir azaptır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Ve şüphesiz azabım (var ya); odur elim azap!”


Çeviri : Kadri Çelik

en can yakıcı azabın da Benim azabım olduğunu!


Çeviri : Muhammed Esed

(49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat benim azabım da çok acıklı bir azaptır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Azabıma gelince o acı bir azaptır.


Çeviri : Şaban Piriş

(49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!


Çeviri : Suat Yıldırım

Fakat benim azâbım da çok acı bir azâbdır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Fakat azabım da acı mı acı bir azaptır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ama acıklı azabın ta kendisidir benim azabım.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk