15 / HİCR - 70

قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Kâlû e ve lem nenheke anil âlemîn(âlemîne).

1. kâlû : dediler
2. e :
3. ve lem : ve olmadı
4. nenhe-ke : seni men ediyoruz, seni nehyediyoruz, seni yasaklıyoruz
5. an el âlemîne : âlemlerden

Çeviri : Transliteral

Seni konuk kabûl etmekten menetmedik miydi dediler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar: “Biz seni yabancıları konuk etmekten veya elalemin işine karışmayı sana yasaklamamış mıydık?” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler.


Çeviri : Adem Uğur

Dediler ki: "Biz sana başkalarının işine karışma demedik mi?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kavmi:'Biz seni, başkaları adına konuşmaktan, elâlemi savunmaktan men etmemiş miydik?' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar: 'Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"


Çeviri : Ali Bulaç

Onlar “- Biz, seni âlemin işine karışmaktan men etmedik mi?” dediler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bunun üzerine onlar da, “Biz seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?” dediler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemis miydik?» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar: «Biz seni yabancıları (konuk edinmek)den men'etmemiş miydik ?» dediler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar: “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri

'Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemiş miydik?' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik?“ dediler.


Çeviri : Edip Yüksel

Seni dediler, âlemden nehyetmedikmi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar: «Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Lût kavmi şöyle dedi: «Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"


Çeviri : Gültekin Onan

«Biz seni, dediler, elâleme karışmakdan, (bizim bu gibi işlerimize müdâhale etmekden) men etmedik mi»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlar:) 'Seni elâlem(in işine karışmak)tan men' etmedik mi?' dediler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dediler ki: Biz seni alemlerden men'etmemiş miydik?


Çeviri : İbni Kesir

“Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?” dediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dediler ki: “Biz seni âlemlerden (tek bir kişiyi bile misafir kabul etmekten) alıkoymamış mıydık?”


Çeviri : Kadri Çelik

Cevap verdiler: "Biz sana insanlarla görüşmeyi, (onlara kol kanat germeyi) yasaklamamış mıydık?"


Çeviri : Muhammed Esed

(Kavmi de) Dediler ki: «Biz seni âlemlerin işine karışmaktan men etmiş değil miydik?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dediler ki: “Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Seni âlemlerden (başkalarının işine karışmaktan) menetmemiş miydik?" dediler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dediler ki: «Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Biz seni el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?' dediler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler: "Seni el âlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk