15 / HİCR - 72

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

Orjinal

Le amruke innehum le fî sekretihim ya’mehûn(ya’mehûne).

1. le amru-ke : senin ömrüne andolsun (yemin olsun)
2. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
3. le fî sekreti-him : elbette sarhoşlukları içinde
4. ya'mehûne : bocalarlar, şaşkın kalırlar

Çeviri : Transliteral

Ömrün hakkı için onlar, gafletten âdeta sarhoştular, gaflet içinde şaşkın bir haldeydiler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Melekler Lût'a: “Senin ömrüne yemin ederiz ki, kavmin bu durumda seni hiç dinlemezler. Baksana, şehvetten gözleri dönmüş, sarhoşlukları içerisinde, körcesine sendeleyip, ne yaptıklarını bilmiyorlar.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Adem Uğur

Yaşamına yemin olsun ki, onlar (zevk) sarhoşlukları içinde, kör ve şaşkın bocalıyorlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Dinine andolsun ki ey Lût, onlar şehvet sarhoşluğu içinde, önlerine gelene sarkıntılık yapıp duruyorlar. Seni hiç dinlerler mi?'


Çeviri : Ahmet Tekin

Senin ömrüne yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları (şaşkınlıkları) içinde bocalıyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.


Çeviri : Ali Bulaç

(Rasûlüm!) Ömrün hakkı için, doğrusu onlar sarhoşlukları içinde azgın bir halde idiler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Senin ömrüne andolsun ki onlar, sarhoşluklarının içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Senin hayatina and olsun ki, onlar sahosluklari icinde bocalayip duruyorlardi.


Çeviri : Bekir Sadak

(Peygamberim !) hayatına yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde ne yaptıklarını bilmiyorlardı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Resulüm!) “Hayatın hakkı için doğrusu onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Edip Yüksel

Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.


Çeviri : Gültekin Onan

(Habîbim) seni ebedî yâd-ı cemîline yemîn ederim ki onlar serhoşlukları (azgınlıkları) içinde muhakkak serserî bir halde idiler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey şanlı Peygamber!) Ömrüne yemîn olsun ki, gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde muhakkak serseri bir halde idiler.


Çeviri : İbni Kesir

Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde (kör sersem) bocalayıp duruyorlardı.


Çeviri : Kadri Çelik

(Fakat melekler Lut'a:) "Canı sağolasıca!" dediler, "(Onlar bu durumda seni hiç dinlerler mi?) Baksana, (şehvetten) gözleri dönmüş, körcesine sendeleyip, öteye beriye sarkıntılık yapıp duruyorlar!"


Çeviri : Muhammed Esed

Ömrüne andolsun ki, şüphe yok, onlar kendi sarhoşlukları içinde şaşırıp durur kimseler idi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde idiler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

(Resulüm!) "Hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekte idiler."


Çeviri : Suat Yıldırım

Senin ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hayatın hakkı için, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde bocalıyorlardı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk