15 / HİCR - 8

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ

Orjinal

Mâ nunezzilul melâikete illâ bil hakkı ve mâ kânû izen munzarîn(munzarîne).

1. mâ nunezzilu : indirmeyiz
2. el melâikete : melekleri
3. illâ : ancak, sadece
4. bi el hakkı : hak ile, gerçekle
5. ve mâ kânû : ve olmadılar, değiller
6. izen : öyle olunca, aksi halde
7. munzarîne : bekletilenler (mühlet, zaman verilenler)

Çeviri : Transliteral

Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Melekleri ancak, gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da, inkârcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Yani peygamber gönderme çağrı ve hatırlatma için; melek gönderme ise yargı ve cezalandırmak içindir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.


Çeviri : Adem Uğur

Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz. . . O vakit de onlara zaten göz açtırılmaz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz melekleri, ancak hakkın icrası göreviyle, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı olarak indiririz. O zaman onlara göz açtırılmaz, mühlet de verilmez.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Ahmet Varol

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz melekleri ancak bir amaç için indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Melekleri ancak hak'ka dayalı bir hikmet) ile indiririz ve o zaman da (inkarcılara) mühlet verilmez, göz açtırılmaz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Oysa biz melekleri ancak bir hak (ve hikmet gereği) indiririz, o zaman da onlara mühlet verilmez (gerekli azaba çarpılırlar ya da yok olup giderler).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.


Çeviri : Diyanet İşleri

Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz o melekleri hak (kın, hikmet ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine (ne) mühlet, (ne aman) verilmez.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Hâlbuki) melekleri (onların üzerine) ancak hak (ettikleri azâb) ile indiririz ve o vakit(o kâfirler kendilerine) mühlet verilmiş kimseler de olmazlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.


Çeviri : İbni Kesir

Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Kadri Çelik

(Oysa,) Biz melekleri ancak hakk(ın iktizası) olarak indiririz; ve o zaman da artık (ilahi mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak edenler) asla geri bırakılmazlar!


Çeviri : Muhammed Esed

Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman (münkirlerin) kendilerine bir mühlet verilmiş olmazlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez.


Çeviri : Ömer Öngüt

Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz, melekleri ancak hak ile (hikmet gereğince) indiririz, o zaman da kendilerine asla göz açtırılmaz, (derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler).


Çeviri : Süleyman Ateş

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Oysa melekler ancak hak ile inerler; o zaman da kendilerine göz açtırılmaz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk