15 / HİCR - 84

فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

Orjinal

Fe mâ agnâ anhum mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

1. fe : o zaman, böylece
2. mâ agnâ : fayda vermedi
3. an-hum : onlardan
4. mâ kânû : değillerdi, olmadılar
5. yeksibûne : iktisap ediyorlar, kazanıyorlar

Çeviri : Transliteral

Kazandıkları mal ve servet, azâbı defedemedi onlardan.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kazandıkları mal ve servet, başlarına gelen azaptan onları kurtaramadı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.


Çeviri : Adem Uğur

Kazandıkları, onları kurtaramadı.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yapmakta oldukları sığınaklar, güçleri, kazanmakta oldukları şeyler, onların başına gelenleri engelleyemedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı.


Çeviri : Ahmet Varol

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.


Çeviri : Ali Bulaç

Böylece elde ettikleri muhkem evlerin, mal ve evlâdların kendilerine hiç faydası olmadı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yaptiklari kendilerine bir fayda saglamadi.


Çeviri : Bekir Sadak

Artık elde ettikleri şeylerin kendilerine hiç de yararı olmadı.


Çeviri : Celal Yıldırım

Yaptıkları şeylerin (oydukları köşklerin) onlara hiçbir faydası olmadı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yaptıkları kendilerine bir fayda sağlamadı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kazandıklarının hiçbiri onları kurtaramadı.


Çeviri : Edip Yüksel

de o kesb edegeldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.


Çeviri : Gültekin Onan

Binâen'aleyh kazanageldikleri (irtikâb etdikleri) o şeyler kendilerinden (hiç bir azabı) defi edemedi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Artık kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece, iktisab ettikleri (kazanmış oldukları) şeyler, onlara bir fayda vermedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Böylece kazandıkları şeyler, onları (Allah'tan) müstağni kılmadı.


Çeviri : Kadri Çelik

ellerine geçirdikleri (güç) kendilerine bir yarar sağlamadı.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık o kazanageldikleri şeyleri kendilerini kurtaramadı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kazanmakta oldukları şeyler, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.


Çeviri : Şaban Piriş

Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkânlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kazandıkları, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kazandıkları şeylerin onlara hiçbir yararı olmadı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk