15 / HİCR - 90

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

Orjinal

Ke mâ enzelnâ alel muktesimîn(muktesimîne).

1. ke : gibi
2. mâ enzel-nâ : indirdiğimiz şey
3. alâ el muktesimîne : muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara

Çeviri : Transliteral

Nitekim bölük bölük olanlara da indirmiştik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nitekim bölük bölük olanlara, veya kendilerine indirilen kitabı parçalara ayırıp bir kısmına inanıp, bir kısmını reddedenlere de kitap indirmiştik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.


Çeviri : Adem Uğur

İnzâl ettiğimizi bölüp ayrıştıranlara (Tevrat ve İncil'i işlerine gelenler ve gelmeyenler olarak) olduğu gibi; sana da inzâl ettik (hakikat BİLGİsini)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Uyarıcılık görevini yapman için Kurân’ı da sana vahyettik. Tıpkı onu hak ve bâtıl diye kısımlara ayırıp bir kısmına iman eden, bir kısmını inkâr eden yahudi ve hristiyanlara; grup grup şehre giriş yollarını keserek Muhammed’in Kur’ân’ı tebliğini engelleyenlere indirdiğimiz kutsal kitaplar gibi.


Çeviri : Ahmet Tekin

O (kitabı) parçalara ayıranlara indirdiğimiz gibi! [5]


Çeviri : Ahmet Varol

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,


Çeviri : Ali Bulaç

Tıpkı o Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz (azap) gibi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Nitekim biz, bölücülere azabı indirmişizdir.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(90-93) Kuran'i islerine geldigi gibi bolenlere de, kendi Kitablarinin bir kismina inanip bir kismini kabul etmiyen yahudi ve hiristiyanlara da nitekim Kitap indirmistik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptiklarindan sorumlu tutacagiz.


Çeviri : Bekir Sadak

Nitekim işbölümü yapanlara.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıran (Yahudi ve Hıristiyan)lara indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azap indiririz)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.


Çeviri : Diyanet İşleri

(90-93) Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.


Çeviri : Edip Yüksel

Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,


Çeviri : Gültekin Onan

(90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Nitekim, o taksîm edicilere (kendilerini sakındırdığın azâbı) indirmişizdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.


Çeviri : İbni Kesir

Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Parça parça edenlere indirdiğimiz (azap) gibi (diğer Mekke putperestlerine de azap indiririz).


Çeviri : Kadri Çelik

(Bir ilahi kelam bağışladık sana), tıpkı onu (sonradan) bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,


Çeviri : Muhammed Esed

Nitekim (o azabı,) taksimcilerin üzerlerine indirmiştik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz o bölücülere (azap) indirmişizdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bölücülere indirdiğimiz gibi...


Çeviri : Şaban Piriş

(90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Siz bilirsiniz, inanmazsanız Allâh'ın azâbı başınıza inecektir.) Tıpkı o bölücülere (veya and içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azâb indiririz)!


Çeviri : Süleyman Ateş

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nitekim, bölüşenlerin üzerine de azap indirmiştik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk