11 / HUD - 106

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

Orjinal

Fe emmâllezîne şekû fe fîn nâri lehum fîhâ zefîrun ve şehîk(şehîkun).

1. fe emmâ : fakat, ama, ise
2. ellezîne şekû : şâkî olanlar, mutsuz olanlar, bed- baht olanlar
3. şehâdetu : şâhid yapın, şahitlik etsin
4. fî en nâri : ateşin içinde, ateşte
5. lehum : onlarındır, onlar için vardır
6. fî-hâ : orada
7. el mevtu : ölüm
8. hîne : o vakit, o esnada, o sırada

Çeviri : Transliteral

Ama kutsuz olanlar, gerçekten de ateştedir, onların inliyerek nefes almaları da oradadır, biten bir inilti gibi nefes vermeleri de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O gün mutsuz olanlar, dünyadayken yaptıklarından dolayı, ateşte yaşayacaklar ve orada ah çekip inleyeceklerdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki.


Çeviri : Adem Uğur

Şakî olanlar, Nâr'dadırlar (ışınsal ateş). . . Onlar orada (azaptan) hırlayarak ve inleyerek soluk alırlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bedbaht olanlar, dünyada işledikleri kötülüklerden dolayı Cehennemdedirler. Onlar orada şiddetli iniltiler ve hırıltılar içindedirler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada korkunç çığlıkları ve inlemeleri vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muazzeb olanlar, ateştedirler ki, onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bedbaht olanlar ateştedir, orada olanların bir nefes alıp vermeleri vardır ki!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler.


Çeviri : Bekir Sadak

Bedbaht-mutsuz olanlar ateştedirler. Onların orada şiddetli inilti ve sesli sesli soluğu vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(106-107) Mutsuz olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte (yaşayacak) ve orada ah çekip inleyeceklerdir. Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece onlar orada kalacaklardır. Şüphesiz Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Talihsizler ateştedir. Onlar orada sızlayıp inlerler.


Çeviri : Edip Yüksel

İmdi bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlara öyle bir soluyuş ve hıçkırış vardır ki


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Mutsuzlar, ateştedirler; çok feci bir soluyuşları ve hıçkırıkları vardır orada.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, başka türlü haykıracaklar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bedbahtların varacakları yer cehennem ateşidir. Onların orada ahlandıkları, vahlandıkları, hırıltılı seslerle inledikleri duyulur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şakıy olanlara gelince: Onlar ateşdedirler ki orada (çok fecî) bir nefes alıb vermeleri vardır onların.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte şaki olanlara gelince, artık (o gün) ateştedirler; onlar için orada ızdırablı (ve çirkin bir sesle) nefes alma ve (çirkin bir hıçkırıkla) nefes verme vardır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bedbahtlara gelince; onlar, cehennenmdedirler. Orada yüksek sesle solurlar.


Çeviri : İbni Kesir

Şâkî olanlara gelince; artık onlar, ateştedir. Onlar, orada (yüksek sesle inleyerek ve) çok zor bir şekilde soluk soluğa, nefes alıp verirler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Azgın olanlar ise ateştedirler. Onlara onda ah-vah ve hırıltı sesleri (çıkarma) vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Bedbaht olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte (yaşayacak) ve orada ah çekip inleyecekler.


Çeviri : Muhammed Esed

İmdi şekavete düşmüş olanlar ateştedirler. Onlar için orada şiddetli bir soluyuş ve bir hıçkırık vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onların orada bir soluk alış-verişleri vardır ki!


Çeviri : Ömer Öngüt

Şaki olanlar ateştedirler. Orada ah edip inlerler.


Çeviri : Şaban Piriş

Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, devamlı surette hıçkırıp canları çıkasıya feryad edecekler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bahtsızlar ateştedirler. Onların orada (o bunaltıcı ateş içinde) bir soluk alıp verişleri vardır ki!...


Çeviri : Süleyman Ateş

Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orda (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bedbahtlar ateştedir; orada onlar anırırcasına soluk alıp verirler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk