11 / HUD - 117

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

Orjinal

Ve mâ kâne rabbuke li yuhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ muslihûn(muslihûne).

1. ve mâ kâne : ve olmadı
2. rabbu-ke : senin Rabbin
3. li yuhlike : helâk edici
4. el kurâ : ülkeler, kasabalar
5. bi zulmin : zulümler sebebiyle
6. ve ehlu-hâ : ve onun ehli, halkı
7. muslihûne : ıslâh ediciler, ıslâh edenler

Çeviri : Transliteral

Rabbin, ahâlisi, birbirini ıslâh edip duran şehirleri zulümle helâk etmez.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa senin Rabbin birbirlerine karşı dürüst davranıp haksızlık yapmadıkları ve insanlık dışı tarzda davranmadıkları sürece toplumları haksız yere yok edecek değildir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.


Çeviri : Adem Uğur

Senin Rabbin, sâlih (dürüst) insanların yaşadıkları bölgeleri, haksız olarak helâk edecek değildir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İdarecileri, halkı iyi ve ıslah iken, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşarlarken, senin Rabbin zulm ile bir memleketi helâk edecek değildir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbin, ahalisi ıslah edici iken o beldeleri haksız yere helak edecek değildi.


Çeviri : Ahmet Varol

Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.


Çeviri : Ali Bulaç

Memleketlerin halkı, zulümden berî bulundukları halde, Rabbin, asla o memleketleri zulümle helâk etmez.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksız yere memleketleri helâk etmez.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rabbin, kasabalarin halki islah olmusken, haksiz yere onlari yok etmez.


Çeviri : Bekir Sadak

Rabbin, halkından, kendilerini (ve çevrelerini) düzeltenler bulundukça kasabaları haksız yere yok edecek değildir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Yoksa senin Rabbin, halkı dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu asla helak etmez.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helâk etmez.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rabbin, kasabaların halkı ıslah olmuşken, haksız yere onları yok etmez.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Halkı erdemli davrandığı sürece, Efendin kentleri yok edecek değildir.


Çeviri : Edip Yüksel

Rabbın da o memleketleri ahalisi muslihler iken zulmile helâk edecek değildi ya


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbin ahalisi iyi gidişatlı olan o memleketleri haksızlık yapacak helak edecek değildi ya!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Senin Rabbin, halkları iyi ve ıslahatçı iken, o memleketleri haksız yere helak edecek değildir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sözkonusu şehirlerin halkları doğru yoldayken, Rabbin oraları haksızlıkla helak etmiş değildir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ahalisi (ehli) ıslah eden kimseler iken, senin rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.


Çeviri : Gültekin Onan

Senin Rabbin — ehâlîsi (hem nefislerini, hem yekdiğerini) ıslaahedib dururken de — O memleketleri (sırf) şirk yüzünden helak edecek değildi ya.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Rabbin o şehirleri, ahâlisi (kendi hâllerini ve diğer insanları) ıslâh eden kimseler iken, zulümle helâk edecek değildi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kasabaların halkı ıslah edilip dururken Rabbın haksız yere onları helak etmez.


Çeviri : İbni Kesir

Ve senin Rabbin, halkı ıslâh edici olan beldeleri zulüm ile helâk edici olmadı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Halkı ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.


Çeviri : Kadri Çelik

Yoksa, senin Rabbin, halkı (birbirlerine karşı) dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu (sırf) (çarpık inançları) yüzünden asla helak etmez.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve senin Rabbin, ahalisi muslih kimse oldukları halde şehirleri bir zulüm sebebiyle helâk eder olmadı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Halkı ıslah olmuş (sâlih ve ıslahtan yana) kimseler olsaydı, Rabbin o memleketleri haksız yere helâk edecek değildi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbin, halkı dürüst olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.


Çeviri : Şaban Piriş

Rabbin, halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helâk etmez.


Çeviri : Suat Yıldırım

Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoksa Rabbin, ahalisi düzgün kimseler olduğu halde beldeleri haksız yere helâk edecek değildi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Halkı iyilik ve barış sevenler olsaydı, Rabbin o kentleri/medeniyetleri zulümle helâk edecek değildi ya!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk