11 / HUD - 96

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

Orjinal

Ve le kad erselnâ mûsâ bi âyâtinâ ve sultânin mubîn(mubînin).

1. ve lekad : ve andolsun
2. erselnâ : biz gönderdik
3. mûsâ : Musa
4. bi âyâti-nâ : âyetlerimizi
5. ve sultânin : ve bir sultan
6. mubînin : apaçık

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki biz Mûsâ'yı, delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten Musa'yı ayetlerimizle ve gerçek bir yetkiyle gönderdik


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki biz, Musa'yı işaretlerimiz olarak ve apaçık delille irsâl ettik. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mûsâ’yı da, âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasul olarak gönderdik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle gönderdik.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.


Çeviri : Ali Bulaç

(96-97) Şânım hakkı için, biz Mûsa’yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(96-97) Andolsun, Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve açık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri, akla uygun değildi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(96-97) And olsun ki Musa'yi FIravun ve erkanina mucizeleremizle, apacik bir delil ile gonderdik. Firavun'un buyruguna uydular, oysa Firavun'un buyurdugu sagduyuya uygun degildi.


Çeviri : Bekir Sadak

And ollsun ki, biz Musa' yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir'avn'a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir'avn'ın emrine uydular. Oysa Fir'avn'ın emri doğru ve sıhhatli değildi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(96-97) Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve somut mucizelerle Firavun'a ve onun önde gelen çevresine peygamber olarak gönderdik. (Buna rağmen) onlar (bizim emrimize değil) Firavun 'un emrine uydular. Oysa Firavn'un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(96-97) Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(96-97) And olsun ki Musa'yı Firavun ve erkanına mucizelerimizle, apaçık bir delil ile gönderdik. Firavun'un buyruğuna uydular, oysa Firavun'un buyurduğu sağduyuya uygun değildi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(96-97) Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Musa’yı işaretlerimizle (ayat) ve kesin bir yetkiyle gönderdik;


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlim hakkı için Musâyı da âyetlerimizle ve bir sultanı mübîn ile gönderdik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ululuğuma andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Musa'yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.


Çeviri : Gültekin Onan

(96-97) Andolsun ki biz Musâyı da Fir'avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir'avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir'avn'ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(96-97) And olsun ki Mûsâ’yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir'avun’un emrine uydular. Hâlbuki Fir'avun’un emri doğru değildi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki Musa'yı, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve erkanına gönderdik.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki; Musa (a.s)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve Gerçek şu ki, Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle


Çeviri : Muhammed Esed

Ve andolsun ki, Mûsa'yı âyetlerimiz ile ve apaçık bir hüccetle gönderdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki Musa'yı âyetlerimizle (mucizelerimizle) ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ömer Öngüt

(96-97) Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.


Çeviri : Şaban Piriş

(96-97) Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun’a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun’un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun’un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun, Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan ispatlayıcı bir delille gönderdik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk