104 / HÜMEZE - 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Orjinal

Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).

1. veylun : yazıklar olsun, vay haline
2. li kulli : hepsi için, herbiri için vardır
3. humezetin : arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getirme
4. lumezetin : kaş-göz hareketleriyle alay etme

Çeviri : Transliteral

Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline!


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!


Çeviri : Adem Uğur

Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnsanları arkalarından çekiştirip ayıplayanların, aşağılayanların, gizli açık dillerine dolayanların, kaş-göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline!


Çeviri : Ahmet Tekin

Arkadan çekiştiren, kaş göz hareketleri yaparak alay eden her kişinin vay haline!


Çeviri : Ahmet Varol

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;


Çeviri : Ali Bulaç

Azab olsun, (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıblayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-3) Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!


Çeviri : Bekir Sadak

Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene !


Çeviri : Celal Yıldırım

İnsanları arkalarından çekiştirenin (el, kaş ve göz hareketleri ile) onları aşağılayanın vay haline!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yazıklar olsun her dedikoducuya ve iftiracıya.


Çeviri : Edip Yüksel

Veyl bütün «hümeze lümeze» güruhuna


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İnsanları dilleri ile arkalarından çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun!


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;


Çeviri : Gültekin Onan

Arkadan çekişdirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeyi ve ayıblamayı aadet edinen her kişinin vay haaline!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline.


Çeviri : İbni Kesir

Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!


Çeviri : Kadri Çelik

Vay haline iftira atanın ve ayıp kusur arayanın!


Çeviri : Muhammed Esed

Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay haline!


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen herkesin vay haline!


Çeviri : Ömer Öngüt

Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!


Çeviri : Şaban Piriş

Vay haline her hümeze ve lümeze’nin!


Çeviri : Suat Yıldırım

(İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline!


Çeviri : Süleyman Ateş

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlere, başkalarıyla eğlenenlere.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk