112 / İHLAS - 2

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

Orjinal

Allâhus samed(samedu).

1. allâhu : Allah
2. es samedu : samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması

Çeviri : Transliteral

Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah sameddir.


Çeviri : Adem Uğur

"Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah Samed'dir. [1]


Çeviri : Ahmet Varol

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).


Çeviri : Ali Bulaç

Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'


Çeviri : Edip Yüksel

Allah, o eksiksiz sameddir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah Samed'dir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı, Sameddir


Çeviri : Gültekin Onan

(O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'tır, Samed'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah Samed'dir.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.


Çeviri : Muhammed Esed

«Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah sameddir.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh Samed'dir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk