82 / İNFİTAR - 7

ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ

Orjinal

Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).

1. ellezî : o ki, ki o
2. halaka-ke : seni yarattı
3. fe : o zaman, böylece
4. sevvâ-ke : seni sevva etti (dizayn etti) düzenledi
5. adele-ke : itidal üzere mutedil kıldı, düzen üzere seni dengeli (uyumlu), sağlıklı kıldı

Çeviri : Transliteral

Öylesine Rab ki seni yarattı, âzanı düzüp koştu da seni düzgün bir hâle getirdi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp ölçülü bir biçim verdi.


Çeviri : Adem Uğur

O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karekter verendir.


Çeviri : Ahmet Tekin

O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]


Çeviri : Ahmet Varol

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.


Çeviri : Ali Bulaç

O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(7-8) O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?


Çeviri : Bekir Sadak

O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?


Çeviri : Diyanet Vakfı

O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;


Çeviri : Edip Yüksel

Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, seni yaratan, belini doğrultan ve seni dengeli kılan.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.


Çeviri : Gültekin Onan

(O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O ki; seni yaratmış, sana şekil vermiş ve düzeltmiştir.


Çeviri : İbni Kesir

O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.


Çeviri : Kadri Çelik

seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan,


Çeviri : Muhammed Esed

(7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O Allah ki, seni (yoktan) yarattı, düzenledi, ölçülü bir biçim verdi.


Çeviri : Ömer Öngüt

(6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?


Çeviri : Şaban Piriş

O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,


Çeviri : Suat Yıldırım

O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal üzere kıldı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk