82 / İNFİTAR - 8

فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

Orjinal

Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).

1. fî eyyi sûretin : hangi surette
2. : olmadı
3. şâe : diledi
4. rakkebe-ke : terkip etti, tertip etti, farklı şeyleri biraraya getirdi

Çeviri : Transliteral

Dilediği sûrete de benzetti seni.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Dilediği şekilde yani güzel, çirkin, uzun, kısa, esmer, beyaz meydana getirendir O. Çünkü hiçbir yaratık kendisi ve başkasının şekli ve karakterinin oluşumunda yetkili değildir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.


Çeviri : Adem Uğur

Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Seni, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şekil, çehre ve bedenle parçalardan oluşturarak yaratandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi).


Çeviri : Ahmet Varol

Dilediği bir surette seni tertib etti.


Çeviri : Ali Bulaç

Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(7-8) O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?


Çeviri : Bekir Sadak

Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Dilediği biçimde sana şekil verdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.


Çeviri : Edip Yüksel

Dilediği her hangi bir surette terkîb etti


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Dilediği biçimde sana şekil veren Rabbine.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dilediği bir surette seni tertib etti.


Çeviri : Gültekin Onan

Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Seni istediği şekilde terkib etmiştir.


Çeviri : İbni Kesir

Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Seni dilediği biçimde terkip etti.


Çeviri : Kadri Çelik

ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?


Çeviri : Muhammed Esed

(7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dilediği şekilde seni terkip etti.


Çeviri : Ömer Öngüt

O, seni dilediği sûrette tertip etti.


Çeviri : Şaban Piriş

Ve seni dilediği bir surette terkib eden?


Çeviri : Suat Yıldırım

Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dilediği bir surette seni tertib etti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk