82 / İNFİTAR - 9

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ

Orjinal

Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).

1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. bel : hayır, bilâkis
3. tukezzibûne : yalanlıyorsunuz
4. bi ed dîni : dîni

Çeviri : Transliteral

İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır, olmaz öyle şey! Siz Allah'ın dinini veya ceza gününü yalan sayıyorsunuz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Adem Uğur

Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem'i) yalanlıyorsunuz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Öyle mağrur olmayın. Bir de tutmuş, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, İslâm medeniyetini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Ahmet Varol

Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;


Çeviri : Ali Bulaç

Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Öyle değil, doğrusu sizler yargı gününü yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).


Çeviri : Celal Yıldırım

Hayır! Aksine siz, hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Edip Yüksel

Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;


Çeviri : Gültekin Onan

Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Kadri Çelik

Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!


Çeviri : Muhammed Esed

Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır, hayır! Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Şaban Piriş

Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk