76 / İNSAN - 23

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا

Orjinal

İnnâ nahnu nezzelnâ aleykel kur’âne tenzîlâ(tenzîlen).

1. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
2. nahnu : biz
3. nezzelnâ : biz indirdik
4. aleyke : sana
5. el kur'âne : Kur'ân
6. tenzîlen : bir indirme ile, indiriş ile, tenzil ederek

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki biz indirdik Kur'ân'ı sana âyet âyet ve zaman zaman.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki, biz indirdik Kur'ân'ı sana ayet ayet, zaman zaman.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki biz, evet biz Kurân'ı, sana tenzîl ettik (bölüm bölüm açığa çıkardık sende)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kur’ân’ı sana, bölüm bölüm biz indirdik, biz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz sana Kur'an'ı parça parça biz indirdik.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten biz, Kur’an’ı sana ayet ayet indirdik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kur'ân'ı sana biz indirdik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kuran'i sana indiren suphesiz Biziz.


Çeviri : Bekir Sadak

Gerçekten biz sana Kur'ân'ı parça parça indirdik.


Çeviri : Celal Yıldırım

Gerçekten biz, Kur'an'ı sana parça parça, ayet ayet indirdik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Kuran'ı sana indiren şüphesiz Biziz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.


Çeviri : Edip Yüksel

Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, bu 'Kur'an'ı sana indiren biziz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçek şu ki, Kuran'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat, Kur'ânı sana ceste ceste biz indirdik biz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki, Kur’ân’ı sana (hikmetli bir şekilde) kısım kısım indirdik!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Kur'an'ı sana indiren Biziz, Biz.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki Biz, Biz sana Kur’ân’ı, tenzil ederek (âyet âyet) indirdik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz Kur'an'ı senin üzerine aşama aşama indiren biziz, biz.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, (ey iman eden,) bu Kur'an'ı sana safha safha indiren Biziz, gerçek bir armağan (olarak!)


Çeviri : Muhammed Esed

(23-24) Muhakkak ki Biz ancak Biz, Kur'an'ı senin üzerine vakit vakit indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan bir günahkâra veya bir nanköre itaat etme.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz Kur’an’ı sana aşama aşama indiren biziz.


Çeviri : Şaban Piriş

Ey Resulüm! Kur’ân’ı sana parça parça Biz indiriyoruz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Muhakkak Biziz, Biz ki sana Kur'ân'ı parça parça indirdik.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kur'ân'ı sana peyderpey indiren Biziz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk