76 / İNSAN - 3

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Orjinal

İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ(kefûren).

1. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
2. hedeynâ-hu : onu hidayet ettik, ulaştırdık
3. es sebîle : yol
4. immâ : olunca
5. şâkiren : şükreden
6. ve immâ : ve amma
7. kefûren : küfür içinde, çok nankör

Çeviri : Transliteral

İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki biz ona yolu yöntemi gösterdik. İmana gelerek şükredici ya da Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etme yolunu tercih ederek nankör olması artık kendisine bağlıdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) gösterdik. Ya şükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği ret) edici!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz ona yolu, yöntemi gösterdik, doğru yolu aydınlatıcı bilgiler verdik. Ya şükreden mü’min bir kul olacak, ya nankör bir kul, azılı bir kâfir olacak.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz ona yolu gösterdik; artık ya şükredici olur, ya da nankör.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkâr eder.[700]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz ona yol gosterdik; buna kimi sukreder, kimi de nankorluk.


Çeviri : Bekir Sadak

Gerçekten biz, insana yol gösterdik ; o ya şükredici, ya da nankör inkarcı olur.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde biz ona yolu gösterdik, ister şâkir olsun ister nankör kâfir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da (pek) kafir.


Çeviri : Gültekin Onan

Gerçek, biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici (olsun o), ister nankör (kâfir).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki biz, onu o (doğru) yola hidâyet ettik; (artık) ister şükredici (mü’min)olsun, ister nankör (kâfir)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Biz ona yolu/yöntemi gösterdik; şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır).


Çeviri : Muhammed Esed

(1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük.


Çeviri : Şaban Piriş

Ona yolu da gösterdik: Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ona yol da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük eder.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk