76 / İNSAN - 31

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا

Orjinal

Yudhilu men yeşâu fî rahmetih(rahmetihî), vez zâlimîne eadde lehum azâben elîmâ(elîmen).

1. yudhılu : dahil eder
2. men : kimse, kişi
3. yeşâu : diler
4. fî rahmeti-hî : rahmetinin içine, rahmetine
5. ve ez zâlimîne : ve zalimler
6. eadde : hazırladı
7. lehum : onlarındır, onlar için vardır
8. azâben : azap
9. elîmen : elîm, acı

Çeviri : Transliteral

Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Adem Uğur

Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları rahmetine gark eder. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimler, müşrikler için can yakıp inleten müthiş bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ahmet Varol

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Ali Bulaç

Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(29-31) Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Diledigine rahmet eder. Zalimlere, iste onlara, can yakici bir azap hazirlamistir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Diiediği kimseyi rahmetine alır; zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azâb hazırlanmıştır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Dileyeni (dilediği takdirde) rahmetine kabul eder. Zalimler için şiddetli bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.


Çeviri : Edip Yüksel

O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına Alır. Zalimlere gelince O, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Kimi dilerse rahmetine sokar. Zaalimler (e gelince.) Onlar için elem verici bir azâb hazırlamışdır O.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) rahmetine dâhil eder. Zâlimlere gelince, onlar için çok elemli bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : İbni Kesir

O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Kadri Çelik

Dileyeni rahmetine kabul eder; ama zalimler için (öteki dünyada) şiddetli bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Muhammed Esed

Dilediğini rahmetine sokar, zalimlere (gelince) onlar için elem verici bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zâlimlere ise elem verici bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Şaban Piriş

Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince, onlar için acı bir azâb hazırlamıştır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler için ise O acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk