84 / İNŞİKAK - 15

بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا

Orjinal

Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren).

1. belâ : bilâkis, hayır, öyle değil
2. inne : muhakkak
3. rabbe-hu : (onun) Rabbi
4. kâne : oldu
5. bi-hî : onunla
6. basîran : en iyi gören

Çeviri : Transliteral

Evet, şüphe yok ki Rabbi, onu görürdü.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Halbuki Rabbi onun her halini görüyordu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Adem Uğur

Hayır! Muhakkak ki onun Rabbi, onda Basıyr idi!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Oysa Rabbi onu biliyor, görüyordu.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Muhakkak ki, Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.


Çeviri : Ali Bulaç

Hayır, (onun zannettiği gibi değil). Çünkü Rabbi onu görüb gözetiyordu. (Muhakkak kendisini hesaba çekecektir.)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(14-15) Çünkü o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bilin ki, Rabbi onu suphesiz gormekteydi.


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, (kurtuluş yok) şüphesiz ki Rabbi onun yaptıklarını (bir bir) görmekteydi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hayır, sandığı gibi değil (o Rabbine mutlaka varacaktır)! Şüphesiz Rabbi onu(n yaptıklarını çok iyi) görendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bilin ki, Rabbi onu şüphesiz görmekteydi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğrusu, Rabbi onu görmektedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, çünkü Rabbi, onu gözetiyordu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hayır Rabbi onu görmekte idi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aksine Rabbi onu görmekte idi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; gerçekten rabbi, kendisini çok iyi görendi.


Çeviri : Gültekin Onan

Hayır (o, Rabbine dönecekdi). Çünkü Rabbi onu çok iyi görendi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(14-15) Çünki o, (Rabbine) aslâ dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır! Şübhesiz Rabbi onu hakkıyla görücü idi!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hayır; muhakkak Rabbı, onu görmekteydi.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Gerçekten Rabbi, onu çok iyi görendi.


Çeviri : Kadri Çelik

Evet, öyle! Halbuki Rabbi, onda olan her şeyi görmekteydi!


Çeviri : Muhammed Esed

Hayır. Şüphe yok ki, Rabbi onu görür olmuştur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Gerçekten Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Ömer Öngüt

Elbette dönecekti! Çünkü Rabbin onu gözlüyordu.


Çeviri : Şaban Piriş

Hayır! O Rabbine dönecek! Zira Rabbi, devamlı sûrette onun yaptıklarını görüyor, tek tek kontrol ediyordu. (Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı.)


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, Rabbi O'nu görmekte idi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; gerçekten onun Rabbi, kendisini çok iyi görendi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Aksine, Rabbi onu görüyordu.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk