84 / İNŞİKAK - 16

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ

Orjinal

Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı).

1. fe lâ : artık hayır
2. uksimu : yemin ederim
3. bi eş şefakı : şafak vaktine

Çeviri : Transliteral

Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yoo, andolsun akşamın alaca karanlığına,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayır! Şafağa, yemin ederim ki,


Çeviri : Adem Uğur

Şafağa kasem ederim,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Başka söze gerek yok. Şafak vaktine yemin ederim.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Yemin ederim şafağa,


Çeviri : Ahmet Varol

Yoo, şafak vaktine yemin ederim,


Çeviri : Ali Bulaç

Artık kasem ederim şafak’a,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Aksamin alaca karanligina and olsun;


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, şafak'a (Güneş battıktan sonra ufukta beliren kızıllık veya ondan bir süre sonra beliren sarılık) yemin ederim.


Çeviri : Celal Yıldırım

(16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yemin ederim şafağa,


Çeviri : Diyanet İşleri

Akşamın alaca karanlığına and olsun;


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Andolsun akşamın kızıllığına,


Çeviri : Edip Yüksel

İmdi kasem ederim o şefaka


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şimdi yemin ederim, o şafağa,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şimdi, yemin ederim o şafağa,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Akşamın alaca karanlığına,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yoo, şafak vaktine yemin ederim,


Çeviri : Gültekin Onan

Demek (hakıykat onun zannetdiği gibi değildir). Andederim o şafaka.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

And ederim o şafağa;


Çeviri : İbni Kesir

Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yooo! Yemin ederim şafak vaktine.


Çeviri : Kadri Çelik

Yok yok! Hayır! Akşamın (geçip giden) alacakaranlığını tanıklığa çağırırım.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık kasem ederim şafaka.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun şafak vaktine!


Çeviri : Ömer Öngüt

Andolsun şafağa.


Çeviri : Şaban Piriş

Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için!


Çeviri : Suat Yıldırım

Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına,


Çeviri : Süleyman Ateş

Yoo, şafak vaktine yemin ederim,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yemin ederim akşamın alacakaranlığına,


Çeviri : Ümit Şimşek

İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk