84 / İNŞİKAK - 17

وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

Orjinal

Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).

1. ve el leyli : ve geceye andolsun
2. ve mâ : ve şey
3. vesaka : derleyip topladı, kapladı, örttü, barındırdı

Çeviri : Transliteral

Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

geceye ve gecenin derleyip topladığı herşeye,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Geceye ve onda basan karanlığa,


Çeviri : Adem Uğur

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeye,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Geceye ve karanlığı içinde bir araya getirdiği, topladığı şeylere yemin ederim.


Çeviri : Ahmet Tekin

Geceye ve topladıklarına,


Çeviri : Ahmet Varol

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,


Çeviri : Ali Bulaç

Geceye ve bürüdüklerine,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Geceye ve gecenin icinde olan seylere and olsun;


Çeviri : Bekir Sadak

Geceye ve (insanlarla hayvanların dinlenmeleri için) derleyip topladığına da yemin ederim..


Çeviri : Celal Yıldırım

(16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Geceye ve içinde topladıklarına,


Çeviri : Diyanet İşleri

Geceye ve gecenin içinde olan şeylere and olsun;


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gecenin topladığına,


Çeviri : Edip Yüksel

Ve geceye ve derlediğine


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

geceye ve derlediğine,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Geceye ve gecenin içinde barındırdığına.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,


Çeviri : Gültekin Onan

O geceye ve onun (sinesinde) derleyip topladığı şey (ler) e,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Geceye ve derleyip topladığı şeye;


Çeviri : İbni Kesir

Ve geceye ve örttüğü (barındırdığı) şeylere (yemin ederim).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve geceyi, onun (safha safha) gözler önüne serdiklerini,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve geceye ve topladığı şeye,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere!


Çeviri : Ömer Öngüt

Geceye ve kapladıklarına..


Çeviri : Şaban Piriş

Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için,


Çeviri : Suat Yıldırım

Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,


Çeviri : Süleyman Ateş

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve geceye ve barındırdıklarına,


Çeviri : Ümit Şimşek

Geceye ve derlediğine,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk