84 / İNŞİKAK - 18

وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ

Orjinal

Vel kameri izet tesak(tesaka).

1. ve el kameri : ve aya
2. izâ : olduğu zaman
3. ittesaka : gerçek hale döndü, (nuru) tamamlandı

Çeviri : Transliteral

Ve aya, dolunay olunca.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

dolunay haline gelen aya da andolsun ki;


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Dolunay olmuş aya,


Çeviri : Adem Uğur

Dolunay'a ki,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Düzgün bir dolunay haline geldiği zamandaki aya yemin ederim.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dolunay haline geldiği zaman aya,


Çeviri : Ahmet Varol

Ondördüne girdiği zaman aya;


Çeviri : Ali Bulaç

Bedir haline geldiği zaman o Ay’a ki,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dolunay halindeki aya and olsun ki:


Çeviri : Bekir Sadak

Derlenen dolunaya da yemin ederim ;


Çeviri : Celal Yıldırım

(16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Dolunay hâlindeki aya ki,


Çeviri : Diyanet İşleri

Dolunay halindeki aya and olsun ki:


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dolunay halindeki aya,


Çeviri : Edip Yüksel

Ve derlendiği zaman o Aya


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Derlendiği zaman o aya,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Dolunay halindeki Ay'a andolsun ki,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ondördüne girdiği zaman aya;


Çeviri : Gültekin Onan

toplu bir haale geldiği (nuuru tamamlandığı) zaman aya ki,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve toplu halde geldiğinde aya;


Çeviri : İbni Kesir

Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dolunay halini aldığı zaman aya.


Çeviri : Kadri Çelik

ve dolunay haline gelen ayı:


Çeviri : Muhammed Esed

Ve toplandığı vakit kamere,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!


Çeviri : Ömer Öngüt

Dolunay halindeki Ay’a..


Çeviri : Şaban Piriş

Dolunay halini alan ay hakkı için:


Çeviri : Suat Yıldırım

Değirmileşen aya,


Çeviri : Süleyman Ateş

Ondördüne girdiği zaman aya;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve dolunay halindeki Aya:


Çeviri : Ümit Şimşek

Toparlandığı zaman Ay'a,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk