84 / İNŞİKAK - 19

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Orjinal

Le terkebunne tabakan an tabakın.

1. le terkebunne : siz mutlaka bineceksiniz
2. tabekan : tabaka, kat
3. an tabakın : tabakadan, kattan

Çeviri : Transliteral

Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.


Çeviri : Adem Uğur

Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Elbette siz, ey inkâr edenler, kademe kademe artan şiddetli azaplara dûçâr olacaksınız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.


Çeviri : Ahmet Varol

Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.


Çeviri : Ali Bulaç

Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz siz bir durumdan digerine ugratilacaksiniz.


Çeviri : Bekir Sadak

Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.


Çeviri : Gültekin Onan

siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.


Çeviri : İbni Kesir

Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ki şüphesiz siz (Allah'a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.


Çeviri : Kadri Çelik

(işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.


Çeviri : Muhammed Esed

Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.


Çeviri : Şaban Piriş

Siz halden hale geçeceksiniz!


Çeviri : Suat Yıldırım

Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!


Çeviri : Süleyman Ateş

Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk