84 / İNŞİKAK - 2

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Orjinal

Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.

1. ve ezinet : ve kulak verip dinledi ve itaat etti
2. li : ... e, için
3. rabbi-hâ : onun Rabbinin
4. ve hukkat : hak oldu, yarılması hak oldu, hakikat oldu, gerçekleştirdi

Çeviri : Transliteral

Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,


Çeviri : Adem Uğur

Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbine kulak verir duruma geldiği, gerekçeli olarak haddi bildirildiği zaman, insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,


Çeviri : Ahmet Varol

Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;


Çeviri : Ali Bulaç

Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-2) Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, [737][738]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-2) Gok yarilip Rabbine boyun egdigi zaman, ki gok boyun egecektir.


Çeviri : Bekir Sadak

(1-2) Gök yarıldığı, Rabbinin buyruğuna kulak verip boyun eğdiği zaman —ki gök bunun haklılık ölçüsündedir—.


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-2) Gök Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-2) Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-2) Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ve Rabbini dinleyip haklandığında,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman!


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman;


Çeviri : Gültekin Onan

(1-2) Gök yarıldığı, (yarılmakda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki gök zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(1-2) Gök inşikak ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate)lâyık kılındığı zaman!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Kadri Çelik

tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde;


Çeviri : Muhammed Esed

(2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraşan da budur.


Çeviri : Şaban Piriş

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman...


Çeviri : Suat Yıldırım

Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk