84 / İNŞİKAK - 20

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Orjinal

Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).

1. fe : o zaman, böylece
2. : olmadı
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)

Çeviri : Transliteral

Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Peki o halde onlara ne oluyorda hâlâ inanmıyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?


Çeviri : Adem Uğur

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Böyleyken, onların ne imtiyazları var da, Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara, âhirete iman etmiyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?


Çeviri : Ahmet Varol

Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?


Çeviri : Ali Bulaç

O halde, onlarda ne var ki, iman etmezler;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(20-21) Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur'ân okununca secde de etmezler?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlara ne oluyor da inanmiyorlar?


Çeviri : Bekir Sadak

O halde onlara ne oluyor da„ inanmıyorlar?!


Çeviri : Celal Yıldırım

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Peki onlar neden inanmıyorlar?


Çeviri : Edip Yüksel

O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şu halde onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?


Çeviri : Gültekin Onan

Öyleyse onlara ne (oluyor) ki îman etmiyorlar?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O hâlde onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyleyse, ne oluyor onlara da inanmıyorlar?


Çeviri : İbni Kesir

Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O halde onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


Çeviri : Kadri Çelik

Peki, onlara ne oluyor da (öteki dünyaya) inanmıyorlar?


Çeviri : Muhammed Esed

(20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur'an okunduğu vakit secde etmezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların nesi var ki inanmıyorlar?


Çeviri : Süleyman Ateş

Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?


Çeviri : Ümit Şimşek

Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk