84 / İNŞİKAK - 22

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ

Orjinal

Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).

1. bel(i) : hayır
2. ellezîne : ki onlar
3. keferû : inkâr ettiler
4. yukezzibûne : yalanlıyorlar

Çeviri : Transliteral

Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.


Çeviri : Adem Uğur

Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Aksine, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, Kur’ân’ı yalanlayanlardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur’an’ı) inkâr ederler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Aksine, inkarcilar yalanliyorlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Secde etmek şöyle dursun küfre saplanıp kalanlar (Hakk'ı) yalanlamaya devam ediyorlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Tersine, inkârcılar (Kur'an'ı ve ahireti) yalanlıyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hatta o küfredenler yalan derler!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Aksine o nankörler yalanlıyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aksine kafir olanlar yalanlıyorlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tersine, o küfredenler yalanlıyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Bil'akis o küfredenler tekzîb ederler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(22-23) Bil'akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bilakis o küfredenler, yalanlıyorlar.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.


Çeviri : Kadri Çelik

Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar!


Çeviri : Muhammed Esed

Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Tersine o nânkörler yalanlıyorlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.


Çeviri : Ümit Şimşek

Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk