84 / İNŞİKAK - 5

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Orjinal

Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.

1. ve ezinet : ve kulak verip dinledi ve itaat etti
2. li : ... e, için
3. rabbi-hâ : onun Rabbinin
4. ve hukkat : hak oldu, yarılması hak oldu, hakikat oldu, gerçekleştirdi

Çeviri : Transliteral

Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve Rabb'ini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).


Çeviri : Adem Uğur

Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbine kulak verip, gerekçeli olarak O’na itaate mecbur kılındığı zaman, insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,


Çeviri : Ahmet Varol

Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Ali Bulaç

Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman, (insan sevabını veya azabını görecektir).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(3-5) Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında ve tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde,


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(3-5) Yer duzeltilip, icinde olanlari disari atarak bosaldigi zaman ve yer Rabbine boyun egdigi zaman, ki yer boyun egecektir


Çeviri : Bekir Sadak

(3-4-5) Yeryüzü uzatılıp dümdüz hâle getirildiği, içinde olanı boşalttığı ve Rabbinin buyruğuna kulak verdiği zaman —ki yeryüzü bunun haklılık ölçüsündedir— (herkes ne olduğunu iyice anlayacak)..


Çeviri : Celal Yıldırım

(3-5) Yer de Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz edildiği ve içindekileri dışa atıp boşaldığı zaman (herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)


Çeviri : Diyanet İşleri

(3-5) Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ve Rabbini dinleyip haklandığında,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ve Rabbine yaraştığı şekilde O'na kulak verip boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Gültekin Onan

(3-4-5) yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıb bomboş kaldığı, bu hususda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki yer zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır, (herkes yapdığına kavuşacakdır).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(3-5) Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman (insanoğlu dirilerek yaptıkları ile karşılaşır).


Çeviri : Kadri Çelik

tabiatı gereği Rabbine boyun eğerek:


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman..


Çeviri : Şaban Piriş

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman... Seyredin siz: neler olacak o zaman!


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk