50 / KAF - 21

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ

Orjinal

Ve câet kullu nefsin meahâ sâikun ve şehîdun.

1. ve câet : ve geldi
2. kullu nefsin : her nefs, herkes
3. mea-hâ : onunla beraber
4. sâikun : sevkeden
5. ve şehîdun : ve şahit

Çeviri : Transliteral

Ve herkes, yanında bir sürüp götüren ve bir tanık olarak gelir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O kıyamet günü her can; mahşer yerine, biri alıp gideceği yere götüren, biri de şahit olan iki melek ile beraber gelir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.


Çeviri : Adem Uğur

Her nefs (bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk'ın sesi olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Herkes, yanında bir zaptiye, bir şâhitle beraber gelir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir.


Çeviri : Ahmet Varol

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.


Çeviri : Ali Bulaç

Herkes beraberinde bir sürücü ve bir de şahid (melek) olarak (Rabbi huzuruna) gelmiş bulunacaktır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Herkes, yanında bir götüren ve tanıkla gelecek.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Her can, kendisiyle beraber bir surucu ve sahit bulundugu halde gelir.


Çeviri : Bekir Sadak

Her canlı, beraberinde bir sürücü, bir de şâhid ile gelir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(O gün Rabbin huzuruna) herkes beraberinde bir sürücü (muhafız) ve bir de tanık (melek) ile gelir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve her nefis gelmiştir, beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Herkes gelecektir, yanında bir sevk memuru ve bir şahit olduğu halde.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Her can, yanında bir sürücü ve bir şahidle gelir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.


Çeviri : Gültekin Onan

(O gün) herkes, beraberinde sürücü ve şâhid (iki melek) bulunduğu halde, (mahşere) gelmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Her nefis, yanında bir sürücü ve şahidle gelir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve bütün nefsler beraberinde bir saik (hayat filmini çeken) ve bir şahit ile gelir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir.


Çeviri : Kadri Çelik

Her insan, (kendi geçmiş) iç dürtüleri ve vicdanı ile ortaya çıkacak,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve herkes gelmiştir. Kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahid bulunduğu halde.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Herkes beraberinde bir sürücü bir de şâhid bulunduğu halde gelir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Her kişi yanında bir sevkedici ve şahit ile gelecektir.


Çeviri : Şaban Piriş

O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak Yüce Divana gelir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Her can, yanında bir sürücü ve şâhidle geldi.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Herkes yanında bir sevk edici, bir de şahitle beraber gelir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk