50 / KAF - 25

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ

Orjinal

Mennâın lil hayri mu’tedin murîbin.

1. mennâın : engel olan
2. li el hayri : hayra
3. mu'tedin : hakka tecavüz eden, haddi aşan
4. murîbin : şüphe veren, şüphe edilen

Çeviri : Transliteral

Hayrı tamâmıyla meneden zâlim şüpheciyi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi


Çeviri : Adem Uğur

"O her hayrı (Hakkanî olanı) engelleyen, şüpheciyi. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Hayra, hayırlı işlere, Kur’ân öğretimine, Kur’ân hükümlerine, Kur’ân ilkeleriyle yaşamaya, İslâm’a, müslümanlara bütün güçleriyle engel olanları, azgınları, saldırganları, insanları şüpheye düşürerek güven ortamını bozanları, hak kitaba, Kur’ân’a karşı sû-i zanları-art niyetleriyle beslenen şüphecileri atın.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,


Çeviri : Ali Bulaç

Hayra engel olanı, şüpheci zalimi...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(23-26) Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(24-26) Allah: «Ey surucu ve sahit! Her inatci inkarciyi, iyiliklere boyuna engel olan, mutecaviz, supheye dusuren, Allah'in yaninda baska tanri benimseyen kisiyi cehenneme atin, onu cetin bir azaba sokun» buyurur.


Çeviri : Bekir Sadak

(24-25-26) Atın Cehennem'e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba.


Çeviri : Celal Yıldırım

(24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(24-25) (Allah, şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!”


Çeviri : Diyanet İşleri

(24-26) Allah: 'Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun' buyurur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(23-26) Yanındaki arkadaşı: İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!


Çeviri : Diyanet Vakfı

İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu...


Çeviri : Edip Yüksel

hayra engel, haşarı işkilci kâfiri


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hayra engel, haşarı, şüpheci kafiri!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.


Çeviri : Gültekin Onan

(24-25) (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Hayra mâni' olanı, zâlimi, şübheciyi!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi.


Çeviri : İbni Kesir

“Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden …”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.”


Çeviri : Kadri Çelik

"Bu (her) hayra engel olanları, günahkar saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları,


Çeviri : Muhammed Esed

(24-25) (Ve emrolunur ki:) «Cehenneme atınız, her kâfir inatçı olanı. Hayrı men etmeye çalışanı, mütecâviz olanı, şekk içinde bulunanı.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Hayra, iyiliklere bütün hızıyla engel olan azgın zalim şüpheciyi!"


Çeviri : Ömer Öngüt

Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi...


Çeviri : Şaban Piriş

(24-26) Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: "Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri! Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah’ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi."


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hayra engel olanı, haddini aşanı, şüphelere dalanı!


Çeviri : Ümit Şimşek

Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi...


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk