50 / KAF - 3

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيدٌ

Orjinal

E izâ mitnâ ve kunnâ turâbâ(turâben), zâlike rec’un baîdun.

1. e izâ : olduğu zaman mı
2. mitnâ : biz öldük
3. ve kunnâ : ve biz olduk
4. turâben : toprak
5. zâlike : işte bu, bu
6. rec'un : dönüş
7. baîdun : uzak

Çeviri : Transliteral

Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı? Bu, pek uzak, pek olmayacak bir dönüş.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz? Bu gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür.


Çeviri : Adem Uğur

"Öldükten ve toprak olduktan sonra mı (bâ's olunacağız)? O, çok uzak (dönüşü mümkün olmayan) bir geri dönüştür. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Öldüğümüz ve toprak haline geldiğimiz zaman mı, diriltileceğiz? Bu akla yakın olmayan, alışılmıştan uzak bir geri dönüş.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden hayata döneceğiz)? Bu, uzak bir dönüştür.


Çeviri : Ahmet Varol

"Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecek mişiz)? Bu uzak bir dönüş (iddiasıdır)."


Çeviri : Ali Bulaç

Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (dirilecekmişiz)? Bu (Peygamberin dediği, imkândan) çok uzak bir dönüştür.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Biz, ölüp toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, akla uzak bir dönüştür.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-3) Kafirler, aralarindan bir uyaricinin gelmesine sastilar da: «Bu sasilacak bir sey; oldugumuz ve toprak oldugumuz zaman dirilecek miyiz? Bu, ihtimali olmayan bir donustur» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

(2-3) Hayır, içlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamberin gelmesine şaştılar da, kâfirler: «Bu şaşılacak şey!» dediler. «Biz öldüğümüz ve toprağa dönüştüğümüz zaman (tekrar dirilecek miyiz) ? Bu, uzak çok uzak bir dönüş!.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Öldüğümüz ve toprak olduğumuz vakit mi (tekrar dirilecekmişiz)? Bu, (ihtimalden) uzak bir dönüştür.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüştür!”


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-3) Kafirler, Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da: 'Bu şaşılacak bir şey; öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman dirilecek miyiz? Bu, ihtimali olmayan bir dönüştür' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Ölüp toprak olduktan sonra mı? Bu imkansız bir dönüştür.'


Çeviri : Edip Yüksel

Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakıt ha? Bu baıyd bir irca'


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit ha?! Bu, çok uzak bir dönüş!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (tekrar) dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecek mişiz)? Bu uzak bir dönüş (iddiasıdır)."


Çeviri : Gültekin Onan

«Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (tekrar hayâta dönecekmişiz)? Bu, (ihtimalden) uzak bir dönüşdür».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'(Biz) öldüğümüz ve bir toprak hâline geldiğimiz zaman mı (diriltileceğiz)? Bu,(akıldan) uzak bir dönüştür!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Bu, uzak bir dönüştür.


Çeviri : İbni Kesir

“Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltileceğiz)?” İşte bu, uzak (gerçekleşmesi mümkün olmayan) bir dönüştür.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecekmişiz)? Bu uzak (ve de olmayacak) bir dönüş!”


Çeviri : Kadri Çelik

"Neden (ve nasıl olur da) biz öldükten ve toz toprak haline geldikten sonra (yeniden diriliriz)? Bu, gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür!"


Çeviri : Muhammed Esed

«Biz öldüğümüz ve toprak kesildiğimiz zaman mı (tekrar dirileceğiz)? Bu uzak bir dönüştür.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (diriltileceğiz)? Bu akla uzak bir dönüştür. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu ne uzak bir ihtimal.


Çeviri : Şaban Piriş

(2-3) Doğrusu, onlar, kendilerinden birinin, uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler: "Bu, ne tuhaf şey!" dediler, "Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (tekrar bedene döneceğiz)? Bu, uzak bir dönüştür."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecekmişiz)? Bu uzak bir dönüş (iddiasıdır).»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ölüp de toprak olduktan sonra mı dirilecekmişiz? Ne uzak bir dönüş bu?'


Çeviri : Ümit Şimşek

Ölünce mi, biz toprak olunca mı? Çok uzak bir dönüştür bu."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk