50 / KAF - 8

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

Orjinal

Tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin.

1. tebsıraten : basiret, hikmetle bakan kalp gözü
2. ve zikrâ : ve zikir
3. li kulli abdin : bütün kullar için
4. munîbin : yönelen

Çeviri : Transliteral

Mâbûduna dönen her kulun, can gözünü açmak ve ona, ibret ve öğüt vermek için.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bütün bunları meydana getirmemiz Allah'a dönüp O'na sığınan her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret, öğüt vermek içindir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).


Çeviri : Adem Uğur

(Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlar, Allah’a yönelen, Allah’ı ilâh tanıyan, yoluna baş koyup gönülden bağlanan, her kulun iyiliği, kurtuluşu için, basiretli davranarak görebileceği açık deliller ve öğütlerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için.


Çeviri : Ahmet Varol

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.


Çeviri : Ali Bulaç

Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bunları, yönelen her kul için bir aydınlatma ve öğüt yaptık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(7-8) Allah'a yonelen her kula ogut ve bir belge olarak yeryuzunu yaydik, oraya sabit daglar yerlestirdik, orada her guzel turden yetistirdik.


Çeviri : Bekir Sadak

(Bu eserler ve taşıdığı hikmetli faydalar) Hakk'a yönelip gönül veren her kul için bir gönül gözü, bir hatırlatma ve öğüttür.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bütün bunlar, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(7-8) Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her güzel türden yetiştirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).


Çeviri : Diyanet Vakfı

Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.


Çeviri : Edip Yüksel

Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişane-i basîret ve nümune-i ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bunlar, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bütün bunları, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Bunlar,) 'içten Tanrı'ya yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.


Çeviri : Gültekin Onan

(Biz, bütün bunları) tâatımıza dönen her kulun kalb gözünü açmak, (ona) ibret vermek için (yapdık).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.


Çeviri : İbni Kesir

Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Bunlar,) İçten Allah'a yönelen her kul için bir basiretli kılış ve hatırlatmadır.


Çeviri : Kadri Çelik

isteyerek Allah'a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak.


Çeviri : Muhammed Esed

(7-8) Ve yere de (bakmadılar mı?). Onu döşedik ve onda sabit dağlar bıraktık ve onda her güzel cinsten bitirdik. (Bunları) hakka müteveccih olan her bir kul için bir ibret ve bir mev'iza olarak (vücûda) getirdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir.


Çeviri : Ömer Öngüt

(Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak...


Çeviri : Şaban Piriş

Bütün bunları, Allah’a yönelecek her kula Yaradan’ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Bütün bunları) Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık).


Çeviri : Süleyman Ateş

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hakka yönelecek herbir kulun gönül gözünü açsın ve ibret olsun diye.


Çeviri : Ümit Şimşek

İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk