68 / KALEM - 1

نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Orjinal

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).

1. nûn : mukattaa harflerindendir, ilâhi şifredir
2. ve : ve
3. el kalemi : ve kaleme
4. ve mâ : ve şey
5. yesturûne : satır satır yazıyorlar, satırlar halinde yazıyorlar

Çeviri : Transliteral

Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nûn veya hokkaya, kaleme ve yazdıklarına andolsun ki;


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,


Çeviri : Adem Uğur

Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nûn. Kaleme, akıllı ve sorumlu varlıkların yazmaya devam ettikleri kitaplara, sicillere andolsun!


Çeviri : Ahmet Tekin

Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun,


Çeviri : Ahmet Varol

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Ali Bulaç

Nûn ve kalem, bir de satıra yazı yazdıkları şeyler hakkı için,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Nûn. Kalem ve yazdıklarına yemin olsun ki, [664]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-2) Nun; kalem ve onunla yazilanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine ugramis bir kimsesin, deli degilsin.


Çeviri : Bekir Sadak

Nûn'a, Kâlem'e ve (kalemle) satır satır yazdıklarına and olsun ki,


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-2) Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin (peygamberlik) nimeti ile delirmiş birisi değilsin!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-2) Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-2) Nun; kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine uğramış bir kimsesin, deli (cinlenmiş) değilsin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

NuN, kaleme ve yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Edip Yüksel

Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara and olsun.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Gültekin Onan

Hokka ile kaleme ve (erbâb-ı kalemin) yazmakda oldukları şeylere andolsun ki,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Nûn. Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemîn olsun!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki;


Çeviri : İbni Kesir

Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Nun. Kaleme ve (yazarların) satır satır yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Kadri Çelik

Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını!


Çeviri : Muhammed Esed

Nûn ve Kalem'e ve yazdıkları şeylere andolsun ki,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun!


Çeviri : Ömer Öngüt

Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun.


Çeviri : Şaban Piriş

- Nûn. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için:


Çeviri : Suat Yıldırım

Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Süleyman Ateş

Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nûn. And olsun kaleme ve yazdıklarına.


Çeviri : Ümit Şimşek

Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk