68 / KALEM - 13

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

Orjinal

Utullin ba’de zâlike zenîm(zenîmin).

1. utullin : zorba, kabadayı, kötülük yapan
2. ba'de zâlike : bundan sonra
3. zenîmin : soysuz, faiz yiyen, günahkâr

Çeviri : Transliteral

Ayrıca da çirkin ve kötü huylu soysuza.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

kaba, şerefsiz ve soysuz olan kimseye,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kaba ve kötülükle damgalı,


Çeviri : Adem Uğur

Tutucu cahile, üstelik inkârıyla damgalıya!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Saygısız zorbalara, sonra da, soysuz, zina mahsulü, damgalı dalkavuklara boyun eğme.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kaba ve bütün bunlardan sonra soyu belirsiz.


Çeviri : Ahmet Varol

Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik;


Çeviri : Ali Bulaç

Zorbayı, bütün bunlarla beraber soysuz olan yardıkçıyı...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kaba ve haşin, bütün bunların ötesinde soysuza da uyma!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(10-14) Diliyle igneleyen, kovuculuk eden, iyiligi daima onleyen, asiri giden, suc isleyen, cok yemin eden alcak zorbaya, butun bunlar disinda bir de soysuzlukla damgalanmis kimseye, mal ve ogullari vardir diye aldiris etmeyesin.


Çeviri : Bekir Sadak

(10-11-12-13-14) Çok yemin eden, değersiz alçak, kusur araştırıp leke süren, ikiyüzlülük edip söz götürüp getiren, hayra hep engel olan, saldırgan olup hakları çiğneyen, günah işleyen, kaba ve şerefsiz ve sonra da soysuz olan hiçbir kimseye —mal ve oğullar sahibi de olsa— boyun eğme.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kaba, zorba sonra da soysuz ve alçaklara,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(10-14) Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.


Çeviri : Diyanet İşleri

(10-14) Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(10-14) (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnsafsız ve sahtekar.


Çeviri : Edip Yüksel

zobu, sonra da dakma (zenîm)


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

zobu (kaba), sonra da takma (soysuzlukla damgalı),


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kaba, sonra da soysuz, alçak.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik,


Çeviri : Gültekin Onan

(10-11-12-13) (Doğruya da, eğriye de) alabildiğine yemîn eden, izzet-i nefsi bulunmayan, (ötekini berikini) dâima ayıblayan, (gammazlıkla) lâf getirib götürmiye koşan, (insanları) hayırdan durmayıb men'eyleyen aşırı zaalim, çok günahkâr, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik (damgalı soysuz) olan her kişiyi tanıma (onlara boyun eğme)!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(10-14) (Habîbim, yâ Muhammed!) Çok yemîn eden, aşağılık (kıymetli bir görüşe sâhib olmayan), dâimâ ayıplayan (insanların arkasından dudak büken), hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mâni' olan, haddi aşan (hakkı çiğneyen), alabildiğine günahkâr, zorba; bun(lar)dan sonra (bir de) soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğullar sâhibi oldu diye itâat etme!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kaba, haşin ve bunlardan başka da kulağı kesik olana,


Çeviri : İbni Kesir

Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkârlara (itaat etme).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kabaya, sonra da soysuza.


Çeviri : Kadri Çelik

(yahut) ihtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde (hemcinslerine) hiçbir faydası dokunmayana.


Çeviri : Muhammed Esed

(13-15) Bunun ötesinde de kötü sözlü olup fenalıklarla tanışmış bulunana. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Ona karşı Bizim âyetlerimiz okunduğu zaman dedi ki: «Evvelkilerin meseleleridir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kaba, üstelik kötü ün sahibi...


Çeviri : Şaban Piriş

(10-16) Sakın uyma: Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden, değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda "Bu eski insanların masalları!" diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kaba, sonra da kötülükle damgalı,


Çeviri : Süleyman Ateş

Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kaba ve katı kalpli olup üstelik bir de soysuz olana.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kaba/obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk