68 / KALEM - 34

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

Orjinal

İnne lil muttekîne ınde rabbihim cennâtin naîm(naîmi).

1. inne : muhakkak
2. li el muttekîne : takva sahipleri için
3. inde : yanında, katında
4. rabbi-him : kendi Rab'leri, onların Rabbi
5. cennâti : cennetler
6. en naîmi : naim (ni'metlendirilmiş)

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki çekinenlere, Rableri katında Naîm cennetleri var.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar için nimetler dolu cennetler vardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki korunmuş olanlar için, Rableri indînde Naîm cennetleri vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için, Rablerinin katında nimetlerle dolu Cennetler vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz takva sahipleri için Rablerinin katında nimet cennetleri vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Doğrusu, muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki takva sahibleri için, Rableri katında Na’îm= nimetleri tükenmez cennetler var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz takvâ sahipleri için de nimet cennetleri vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'a karsi gelmekten sakinanlara, Rableri katinda nimet cennetleri vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, muttakîlere (Allah'tan korkup haksızlıktan, azgınlıktan, cimrilikten sakınanlara) Rabblarının yanında Nîmet Cennetleri (veya Naim Cennetleri) vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Muhakkak ki, Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları Rableri katında mutluluk cennetleri beklemektedir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rableri katında nimet cennetleri vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Erdemliler, Rab'lerinden nimet bahçeleri (cennetleri) haketmişlerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz ki korunan müttakîler içindir rablarının ındinde na'îm Cennetleri.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, korunan takva sahipleri içindir Rabbinin katında nimetleri bol cennetler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Muttakiler içinde Rabbleri katında nimet bahçeleri vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Doğrusu, muttaki olanlar için rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki (fenâlıkdan) sakınanlar için Rableri nezdinde ni'meti dâim ve haalis cennetler vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki takvâ sâhibleri için, Rableri katında Naîm Cennetleri vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki müttakiler için, Rabbları katında Naim cennetleri vardır.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki takva sahipleri için, Rab’lerinin yanında Naîm cennetleri vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphe yok, takva sahibi olanlar için rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Çünkü, (yalnız) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları Rableri katında mutluluk bahçeleri beklemektedir:


Çeviri : Muhammed Esed

(34-36) Şüphe yok ki muttakîler için Rableri indinde naim cennetleri vardır. Ya müslümanları o günahkârlar gibi kılar mıyız? Sizin için ne var, nasıl hükmediyorsunuz?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz takva sahipleri için Rab’leri katında nimet cennetleri vardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah’ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise Rab’leri nezdinde naîm cennetleri vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Korunanlar için de Rableri katında ni'met bahçeleri vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphe yok, muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Takvâ sahipleri için ise, Rablerinin katında, nimetlerle dolu Cennetler vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Takva sahipleri için, Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk