68 / KALEM - 35

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ

Orjinal

E fe necalul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).

1. e :
2. fe : o zaman, böylece
3. nec'alu : biz kılalım, biz yapalım
4. el muslimîne : müslümanlar, teslim olanlar
5. ke : gibi
6. el mucrimîne : mücrimler, suçlular

Çeviri : Transliteral

Artık Müslümanları da suçlularla bir mi tutacağız?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Artık müslümanları suçlular gibi tutarmıyız hiç?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?


Çeviri : Adem Uğur

Teslim olmuşları, inkârcı suçlular gibi kılar mıyız hiç?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz, İslâm’ı yaşayan müslümanlara, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara, günahkârlara davrandığımız gibi mi muamele yapacakmışız?


Çeviri : Ahmet Tekin

Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?


Çeviri : Ahmet Varol

Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?


Çeviri : Ali Bulaç

Artık müslümanları, mücrim kâfirler gibi yapar mıyız, (hiç sevap bakımından onları bir tutar mıyız)?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Öyle ya, Allah'a teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç?[667]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kendilerini Allah'a vermis olanlari hic suclular gibi tutar miyiz?


Çeviri : Bekir Sadak

Artık biz, (hakka) teslimiyet gösterenleri, günahkâr suçlular gibi mi tutarız ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Öyle ya biz Müslümanları o günahkârlarla bir tutar mıyız hiç?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?


Çeviri : Diyanet İşleri

Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?


Çeviri : Edip Yüksel

Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ya artık, müslümanları suçlular gibi yapar mıyız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Öyle ya biz Müslümanları o günahkarlarla bir tutar mıyız hiç?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Öyleyse, müslümanları suçlu günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?


Çeviri : Gültekin Onan

Öyle ya, biz müslümanları o günahkârlar gibi yapar mıyız hiç?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hiç Müslümanları o günahkârlar (o zındıklar)la bir tutar mıyız?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz; müslümanları suçlular gibi tutar mıyız hiç?


Çeviri : İbni Kesir

İşte böyle, müslümanları (teslim olanları), mücrimler (suçlular) gibi kılar mıyız (bir tutar mıyız)?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Öyleyse Müslümanları, suçlu günahkârlar gibi (eşit) kılar mıyız?


Çeviri : Kadri Çelik

yoksa, Bize teslim olanlara suçlular ile aynı şekilde mi davranalım?


Çeviri : Muhammed Esed

(34-36) Şüphe yok ki muttakîler için Rableri indinde naim cennetleri vardır. Ya müslümanları o günahkârlar gibi kılar mıyız? Sizin için ne var, nasıl hükmediyorsunuz?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Teslimiyet gösterenleri biz suçlular gibi tutar mıyız hiç?


Çeviri : Ömer Öngüt

Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız?


Çeviri : Şaban Piriş

Biz hiç, Allah’a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız?


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç?


Çeviri : Süleyman Ateş

Öyleyse, Müslümanları suçlu günahkâr olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoksa Biz Müslümanları mücrimlerle bir tutar mıyız?


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz, Müslümanları/Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk