68 / KALEM - 38

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

Orjinal

İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne).

1. inne : muhakkak
2. lekum : sizin için, size
3. fî-hi : onun hakkında, onun içinde, onda
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. : olmadı
6. tehayyerûne : siz tahayyer ediyorsunuz, beğenip seçiyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Orada, neyi beğenir, isterseniz sizindir diye mi yazılı?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Orada neyi beğenir isterseniz sizindir diye mi yazılı?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?


Çeviri : Adem Uğur

Ki ondaki keyfinize göre hükümler sizindir (zannınızca Sünnetullâh'a da tâbi değilsiniz)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O kitapta: 'Beğendiğiniz her şey sizin, diye mi yazılı?'


Çeviri : Ahmet Tekin

İçinde, siz neyi seçerseniz o sizin olacak (diye mi yazılı)?


Çeviri : Ahmet Varol

İçinde, neyi seçip beğenirseniz, mutlaka sizin olacak diye.


Çeviri : Ali Bulaç

“- Siz her şeyi arzu ederseniz, muhakkak o sizin olacak.” diye, içinde yazılı mıdır?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(37-38) Yoksa size ait bir kitap var da, beğendiğiniz her şeyin sizin için olacağını onda mı okuyorsunuz?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sectikleriniz herhalde orada olacaktir.


Çeviri : Bekir Sadak

İçinde neleri seçip beğenirseniz onlar sizin olacak (diye) bir bilgi mi var?


Çeviri : Celal Yıldırım

(37-38) Yoksa içinde, neyi isterseniz, o sizin olacak yazılı size ait bir kitabınız var da (bu saçma hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onda, “Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir” (diye mi yazılı?)


Çeviri : Diyanet İşleri

Seçtikleriniz herhalde orada olacaktır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?


Çeviri : Edip Yüksel

Siz âlemde her neyi ıhtiyar ederseniz o her halde sizin olacak diye?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Siz bu alemde neyi beğenirseniz o mutlaka sizin olacak diye (mi yazıyor o kitapta).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O kitapta, «beğendiğiniz her şey sizindir» diye mi yazılı?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onda beğendiğiniz her şeyi mi buluyorsunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İçinde, neyi seçip beğenirseniz, mutlaka sizin olacak diye.


Çeviri : Gültekin Onan

Ki içinde ne (arzu ve) ihtiyar ederseniz, hepsi mutlaka sizin (olacakdır diye yazılıdır)?!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onda: 'Ne beğenirseniz, muhakkak sizindir!' (diye mi yazılı?)


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Seçtikleriniz herhalde orada olacaktır.


Çeviri : İbni Kesir

Gerçekten onun içinde (o kitapta) “beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir” (mi yazılı)?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onda, “Beğendiğiniz her şey sizindir” (diye mi yazılı?).


Çeviri : Kadri Çelik

içinde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz (bir kitap)?


Çeviri : Muhammed Esed

(37-39) Yoksa sizin için bir kitap var da onda mı okuyorsunuz ki? Her neyi ihtiyar ederseniz, muhakkak sizin içindir. Yoksa sizin için Kıyamete kadar üzerinizde yeminler mi vardır ki? Ne hükmeder olursanız sizin içindir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O kitapta: "Beğendiğiniz her şey sizindir. " diye mi yazılı?


Çeviri : Ömer Öngüt

Herhalde orada ne arzu ederseniz hepsi sizin...


Çeviri : Şaban Piriş

Onda "Siz neyi tercih ederseniz size verilir." diye bir bilgi mi buluyorsunuz?


Çeviri : Suat Yıldırım

Onda istediğiniz her şeyi buluyorsunuz?


Çeviri : Süleyman Ateş

İçinde, siz neyi seçip beğenirseniz, mutlaka sizin olacak, diye.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O kitap 'Beğendiğiniz herşey sizin olsun' mu diyor?


Çeviri : Ümit Şimşek

Onda, keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk