54 / KAMER - 17

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Orjinal

Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

1. ve lekad : ve andolsun
2. yessernâ : kolaylaştırdık
3. el kur'âne : Kur'ân
4. lî ez zikri : zikir için
5. fe : o zaman, böylece
6. hel min muddekirin : tezekkür eden (ibret alan) var mı

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun öğüt ve ibret için Kur'ân'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve andolsun biz Kur'ân'ı okumak, öğrenmek, ezberlemek, yaşamak, öğüt almak için kolaylaştırdık, fakat öğüt alıp düşünen var mıdır?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki Kurân'ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için! Düşünen yok mu?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun, biz Kur’ân’ı okunarak ibadet edilsin, öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Düşünen, öğüt alan, okuyarak ibadet eden var mı hiç?


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki, Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Ali Bulaç

And olsun ki, biz Kur’an’ı düşünüb öğüd almak için kolaylaştırdık; fakat düşünen mi var?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki Kur'ân'ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?[596]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki Kuran'i, ogut olsun diye kolaylastirdik; ogut alan yok mudur?


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki biz, Kur'ân'ı ibret ve öğüt için kolaylaştırdık. Öğüt ve ibret alan var mıdır?


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki Kuran'ı, öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Edip Yüksel

Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık; fakat düşünen mi var?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz Kur'an'dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun biz Kuran'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz Kur'ânı düşünmek için kolaylaşdırmışızdır. O halde bir düşünen var mı?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şânım hakkı için (biz), Kur’ân’ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; o hâlde bir nasîhat alan var mı?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz Kur'an'ı, hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı?


Çeviri : Kadri Çelik

Bu nedenle Biz bu Kuran'ı akılda kolay tutulur kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve kasem olsun ki, Biz Kur'an'ı düşünülmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen var mı?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Ömer Öngüt

Andolsun ki Kur’an’ı da öğüt olması için kolaylaştırdık, öğüt alan var mı?


Çeviri : Şaban Piriş

Yemin olsun: Biz, ders alınsın diye Kur’ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

And olsun, Biz Kur'ân'ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat hani ibret alacak olan?


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk