54 / KAMER - 18

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ

Orjinal

Kezzebet âdun fe keyfe kâne azâbî ve nuzur(nuzuri).

1. kezzebet : yalanladı
2. âdun : Ad kavmi
3. fe : o zaman, böylece
4. keyfe : nasıl
5. kâne : oldu
6. azâbî : azabım
7. ve nuzuri : ve benim uyarılarım

Çeviri : Transliteral

Âd da yalanlamıştı, derken nasıldı azâbım benim ve korkutuşlarım?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Âd kavmi de gerçekleri yalanlamıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ad kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).


Çeviri : Adem Uğur

Ad da yalanladı! (Peki) benim azabım ve uyarmalarım nasıl oldu?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Âd kavmi de, peygamberlerini yalanladı. Sonunda benim azâbım, sorumluluk, hesap ve ceza konusundaki uyarılarım nasılmış gördüler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ad (kavmi) de yalanladı. İşte (bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?


Çeviri : Ahmet Varol

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?


Çeviri : Ali Bulaç

Âd kavmi de tekzib etti. İşte (bak, Ey Rasûlüm), nasıl oldu azabım ve tehdidlerim!...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

‘Âd toplumu da yalanlamıştı. Benim cezalandırmam ve uyarmam nasıl oldu?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ad milleti peygamberini yalanlamisti; Benim azabim ve uyarmam nasilmis?


Çeviri : Bekir Sadak

Âd da (peygamberlerini) yalanladı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (bir görün) ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Ad (kavmi de hakikati) yalanladı, fakat azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!


Çeviri : Diyanet İşleri

Ad milleti peygamberini yalanlamıştı; Benim azabım ve uyarmam nasılmış?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Âd kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ad da yalanladı. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!


Çeviri : Edip Yüksel

Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ad kavmi de yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?


Çeviri : Gültekin Onan

Aad (kavmi, peygamberleri Hûd'ü) tekzîb etdi. İşte benim azabım (ve bundan evvel) tehdîdlerim nice imiş (düşünün).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Âd (kavmi) de (peygamberleri Hûd’u) yalanladı; artık (bak onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış?


Çeviri : İbni Kesir

Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ad (kavmi) de yalanladı. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha?


Çeviri : Kadri Çelik

Ad (kavmi de) hakikati yalanlamıştı ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetliydi!


Çeviri : Muhammed Esed

Âd tekzîp etti, artık azabım ve tehdidlerim nâsıl oldu?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Âd kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu?


Çeviri : Ömer Öngüt

Âd da yalanlanmıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?


Çeviri : Şaban Piriş

Âd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!


Çeviri : Suat Yıldırım

'Âd da yalanladı, ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu?


Çeviri : Süleyman Ateş

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Âd kavmi de yalanlamıştı. Nasıl oluyormuş uyarılarım ve azabım?


Çeviri : Ümit Şimşek

Âd da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk