54 / KAMER - 28

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

Orjinal

Ve nebbi’hum ennel mâe kısmetun beynehum, kullu şirbin muhtedar(muhtedarun).

1. ve nebbi' hum : ve onlara haber ver
2. enne : olduğunu
3. el mâe : su
4. kısmetun : pay edilmiş, taksim edilmiş
5. beyne-hum : onların araları
6. kullu : bütün hepsi
7. şirbin : içecek olan
8. muhtedarun : hazır bulunan, hazır olan, sırası gelen hazır olur

Çeviri : Transliteral

Ve haber ver onlara, su, aralarında paylaştırılmıştır, her bölük, nöbetinde hazır olur, su alır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve onlara haber ver ki, o kuyunun suyu, deve ile insanlar aralarında pay edilmiştir. Su alış sırası kime ait ise, hayvanlarını sulamak veya kendi su ihtiyaçlarını temin etmek için, herkes nöbetinde kuyu başında hazır olsun.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.


Çeviri : Adem Uğur

Onlara haber ver ki, su aralarında paylaştırılmıştır. . . Her kısım sudan, nöbetleşe payını alsın.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlara, suyun, aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri, kendi içme sırasında gelsin.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlara, suyun aralarında pay edildiğini haber ver. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.


Çeviri : Ahmet Varol

"Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun."


Çeviri : Ali Bulaç

Hem onlara haber ver ki, (kuyudan istifade edecekleri) su, (deve ile kendi) aralarında nöbetledir. (Bir gün deveye, bir gün onlara.) Her su nöbetinde, sahibi hazır bulunmuş olsun.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlara, suyun aralarında paylaştırdığını haber ver! Her biri, kendi içme sırasında gelsin.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlara, siralarina gore suyun kendileriyle o deve aralarinda pay edilmis oludugunu soyle.»


Çeviri : Bekir Sadak

Suyun aralarında belli bir sıraya göre taksim edildiğini haber ver. Herbiri su alış sırasına hazır bulunsun.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Hem de onlara (kuyudan içecekleri) suyun, (deve ile) kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulun(up suyunu al)sın.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlara, sıralarına göre suyun kendileriyle o deve aralarında pay edilmiş olunduğunu söyle.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlara haber ver ki su aralarında nöbetleşe taksim edilmiştir. Herkes suyu sırasına göre alacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara suyun deve ile aralarında bölüştürüldüğünü bildir. Kimin sırası ise gelir, su içer.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun."


Çeviri : Gültekin Onan

«Bir de suyun her halde aralarında taksîmli olduğunu kendilerine haber ver. Her su nevbetinde (saahibi) haazır (bulunsun» dedik.)


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve onlara, kesinlikle suyun aralarında (bir gün kendilerine, bir gün deveye olarak) taksimli olduğunu haber ver! Herbir içimde (orada) hazır olacak kişi (o sıra sâhibi)dir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu da haber ver. Her biri su nöbetinde hazır bulunsun.


Çeviri : İbni Kesir

(Beldedeki) suyun, (deve ile) onlar arasında taksim edildiğini (nöbetleşe içileceğini) onlara haber ver. İçecek olanların hepsi, sırası gelince hazır olur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve onlara suyun kendi aralarında kesin olarak paylaştırıldığını haber ver. Her su payına (pay sahibi) hazır bulundurulmuş olmalıdır.


Çeviri : Kadri Çelik

Onlara (kuyu) sularının aralarında paylaştırılacağını bildir; her birine eşit paylar (şeklinde.)"


Çeviri : Muhammed Esed

(28-29) Ve onlara haber ver ki, «Muhakkak su, onların aralarında taksimlidir. Her bir içiş için (nöbetinde sahibi) hazır bulunmuş olacaktır.» Artık arkadaşlarını çağırdılar. O da alacağını aldı da (deveyi) sihirleyip öldürdü.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver. İçme sırası kiminse o gelip suyunu alsın.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlara suyun aralarında taksim edildiğini de haber ver. Su içme sırası gelen hazır bulunsun.


Çeviri : Şaban Piriş

"Hem onlara bildir ki su, aralarında nöbetleşe olacak, her su nöbetinde, sahibi hazır bulunacaktır."


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını, (bir gün devenin, bir gün de kendilerinin su içme nöbeti olacağını) haber ver; içme sırası kiminse o gelip suyunu alsın.


Çeviri : Süleyman Ateş

«Ve onlara, suyun kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Her su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Suyun deve ile onlar arasında bölüştürüleceğini kendilerine haber ver. Herkes su nöbetinde hazır olsun.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış/içiş nöbetledir/içilecek her miktar hazırlanmıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk