54 / KAMER - 3

وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ

Orjinal

Ve kezzebû vettebeû ehvâehum ve kullu emrin mustekırr(mustekırrun).

1. ve kezzebû : ve yalanladılar
2. ve ittebeû : ve tâbi oldular, uydular
3. ehvâe-hum : onların nefslerinin istekleri, hevaları
4. ve kullu emrin : ve bütün işler
5. mustekırrun : kararlaştırılmış, belirlenmiş

Çeviri : Transliteral

Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar hakkı yalanladılar, kendi arzu ve heveslerine uydular. Halbuki bütün işler bir hedefe ulaşmaktadır, yani Allah'ın kararına kimse engel olamaz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Yalanladılar ve hevâlarına (nefslerine hoş gelen şeylere, sonu boş arzularına) tâbi oldular! (Oysa) her hükmün gereği açığa çıkacaktır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ortaya konulan ilâhî plan mutlaka gerçekleşip hedefine vardığı halde, onlar peygamberleri yalanladılar, şahsî arzu ve ihtiraslarına uydular.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yalanladı ve kendi arzularına uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır.


Çeviri : Ahmet Varol

Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.'


Çeviri : Ali Bulaç

(Kıyameti ve mucizeyi) inkâr ettiler; hevalarına uydular. Halbuki (Allah’ın vaad ettiği) her iş için bir hakikat var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Oysa her işin varacağı bir yeri vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her isin karar kilacagi bir sonucu vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

(Hakk'ı) yalanladılar da kendi heveslerine uydular. Oysa her işin kararlaştırılmış bir vakti vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Müşrikler, Peygamberi) yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah'ın takdirine göre) gerçekleşecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.


Çeviri : Edip Yüksel

Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yalan dediler, arzularına uydular. Halbuki, her iş (Allah takdirinde) yerini almıştır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; oysa her buyruk 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır'.


Çeviri : Gültekin Onan

(Peygamberi) tekzîbetdiler. Hevâ (ve heves) lerine uydular. Halbuki (hayr-u şer) her iş bir gaayeye bağlıdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Peygamberi) yalanladılar ve (nefislerinin) arzularına uydular; hâlbuki (mukadder olan) her iş, yerini bulucudur (vakti geldiğinde olur).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; hâlbuki her işin ulaşacağı bir yer vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü onlar kendi arzu ve heveslerine uyarak bunu yalanlamaya şartlanmışlardır. Ama her şeyin doğruluğu sonunda ortaya çıkacaktır.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve onlar tekzîp ettiler ve kendi hevâlarına uydular. Halbuki, her iş kararlaşmıştır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her iş kararlaştırılmıştır.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar hakkı yalan saydılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh'ın kararına kimse engel olamaz).


Çeviri : Süleyman Ateş

Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar kendi heveslerine uyup Peygamberi yalanladılar. Oysa her iş için belirlenmiş bir hedef vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk